Prim affında 60 taksit önerisi

SSK ve Bağ-Kur'un prim alacaklarına ödeme kolaylığı getiren yasa tasarısının kapsamı genişletilirken, taksit sayısının da 36 aydan 60 aya çıkarılması gündeme geldi.

ANKARA - SSK ve Bağ-Kur'un prim alacaklarına ödeme kolaylığı getiren yasa tasarısının kapsamı genişletilirken, taksit sayısının da 36 aydan 60 aya çıkarılması gündeme geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon önce Türk-İş Başkanı Salih Kılıç ile TİSK ve TESK temsilcilerini dinledi. TESK temsilcileri taksit sayısının 36'dan 60 aya çıkartılmasını istedi. Salih Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun da onay verdiği 48 aylık sürenin makul olduğunu savundu.
Alt komisyon önerisinin üst komisyonda da aynen benimsenmesi durumunda 31 Mart 2005 tarihine kadar olan SSK ve Bağ-Kur prim borçlarına uygulanan gecikme cezaları ve faizleri önemli ölçüde silinecek. Komisyon, isteğe bağlı sigortalılar ile sosyal güvenlik destek sigortası kapsamındakilerin prim borçlarının da af kapsamına alınması ve SSK ile Bağ-Kur'lulara tanınan koşullara göre ödeme olanağı getirilmesini benimsedi. Alt komisyon ayrıca 'topluluk sigortası' kapsamında bulunmayan avukat ve noterlerin de kapsama alınmasında görüşbirliği sağladı.