Prim affında geri sayım

SSK ve Bağ-Kur'a prim borcu bulunanların ödeme kolaylığından yararlanabilmeleri için başvuru süresi 1 Nisan'dan başlayarak 31 Mayıs'a kadar sürecek.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - SSK ve Bağ-Kur'a prim borcu bulunanların ödeme kolaylığından yararlanabilmeleri için başvuru süresi 1 Nisan'dan başlayarak 31 Mayıs'a kadar sürecek. Borçların nasıl yeniden yapılandırılacağını kolayca hesaplayabilmek için yazılım sipariş edildi. Yazılım sayesinde borçlular internet aracılığıyla, borç anapara tutarı ve borcun kaynaklandığı tarihi girerek yeni borç miktarını öğrenebilecekler.
Yoğun başvuru
Bağ-Kur'un 16.7 milyar YTL, SSK'nın da 5 milyar YTL tutarındaki prim alacaklarının yeniden yapılandırılarak taksitle ödenebilmesine olanak sağlayan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından çok sayıda vatandaş bu iki kuruma giderek, başvuruda bulunmak istediğini bildirdi.
Kurum yetkilileri, ödeme kolaylığından yararlanmak için başvuru süresinin 1 Nisan'da başlayacağını belirtmelerine karşın, yasal süresi içinde başvuru yapamama telaşındaki bazı vatandaşlarla yetkililer arasında zaman zaman tartışma yaşandığı öğrenildi.
Çalışma Bakanlığı bir yandan kamuoyunu bilgilendirmek için dokümanlar hazırlarken, diğer yandan da oldukça karmaşık olan anapara hesabının kolayca yapılabilmesini teminen bilgisayar yazılımı siparişi verdi. Başvuru süresinden önce tamamlanacak yazılım sayesinde borçlu vatandaşların ilgili kurumlara giderek veya internet üzerinden borç anapara tutarı ile borcun hangi tarihte doğduğuna ilişkin bilgileri girerek, borçlarının şu anki halini öğrenebilecek. Borcun tamamı peşin ödenebileceği gibi 60 aya kadar vade yapılabilecek. Taksit sayısı borcun yaşına ve toplam tutarına göre belirlenecek.
Uygulama nasıl olacak?
Bağ-Kur'da borç miktarına bakılmaksızın tüm borçlara, SSK'da ise borç aslı 100 bin YTL ve altında olanlar için asıl borçlarına 1998 yılı sonuna kadar o tarihteki gecikme cezası uygulanacak. 1999 yılından başvuru tarihine kadar ise gecikme cezası yerine, toptan veya tüketici enflasyonundan düşük olanı uygulanacak. Örneğin SSK kapsamındaki bir borçlu için asıl borcu 90 bin YTL iken, gecikme cezası ve faizle bu borcun 130 bin YTL'ye ulaştığı varsayılırsa, asıl borç olan 90 bin YTL üzerinden yeniden yapılandırma işlemi yapılacak.
Maksimum taksit 60 ay
Taksit sayısı, borcun yaşına ve tutarına göre belirlenecek ve en fazla 60 ay olacak. Borçluların 1 Nisan 2006'dan 31 Mayıs 2006 tarihine kadar borçlarının tamamını ödemeleri halinde borcun peşin ödendiği kabul edilecek ve hiçbir vade farkı uygulanmayacak. Ödemesini peşin yapanların toplam borcu mevcut borçlarına göre Bağ-Kur'da yüzde 24, SSK'da ise yüzde 36 azalacak.
Borçlu borcunu 12 ayda öderse yıllık yüzde 4, 12 ayı aşan ancak 24 ayı aşmayan sürede öderse yıllık yüzde 5, 24 ayı aşan sürede öderse yıllık yüzde 6 oranında taksitlendirme farkı ödeyecek.
Aksatana teşvik yok
Borçlarını yeniden yapılandıranlar, bir takvim yılı içinde üç defadan fazla taksitlerini ödemezse veya bu süre içinde ödemesi gereken cari ay primlerini üç dafadan fazla aksatırsa yeniden yapılandırma işlemleri iptal edilecek.
Bu durumdaki borçlar için Hazine'nin borçlanma faizlerine 1 puan eklenerek gecikme zammı uygulanacak. Prim borçlarını ödemeyen veya yeniden yapılandırmadan yararlanmak için başvurmayan veya başvurduğu halde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen SSK'ya tabi işverenler, yeni teşvik ve desteklerden yararlanamayacaklar.
Hangi borçlar af kapsamında
Bağ-Kur primi ve sosyal güvenlik destek primi borçları ile SSK kapsamında kamu ve özel sektör işverenleri ile Büyükşehir belediyelerinin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve sosyal yardım zammı borçları ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Ayrıca yine SSK kapsamında topluluk sigortası prim borçları, isteğe bağlı sigorta prim borçları ile 31 Mart 2005 ve öncesi biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden dolayı 'fark işçilik' tutarı üzerinden hesaplanacak borçlar yeniden yapılandırılacak.
Bağ-Kur'lular 31 Mart 2005- 1 Nisan 2006 tarihine kadar ödenmeyen prim borçlarını da yeniden yapılandırılan borca ekleterek taksitlendirebilecek. Ancak bu borçlara, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü gecikme faizi uygulanacak.
100 bin YTL'yi aşan borca kolaylık
Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) olan borç aslı 100 bin Yeni Türk Lirası ve üzerinde olanlar için Maliye Bakanlığı'nca 'çok zor durum' halinin belirlenmesi için kullanılan oranlar esas alınarak borçlu firmanın mali durumuna göre toplam borcun yüzde 10'u ile yüzde 30'u arasındaki bölümü silinecek. Buna karşın borç aslı tutarı 100 bin Yeni Türk Lirası'nın üzerinde olduğu halde mali durumu 'çok zor durum' kapsamına girmeyen işverenlere ise herhangi bir indirim uygulanmayacak ancak bu kuruluşlar da da söz konusu primi ödemelerini taksitle yapabilecekler.
Prim borcu 100 bin Yeni Türk Lirası'nı (YTL) aşan mükelleflerin ödeme kolaylığından yararlanabilmeleri için, bu süre içerisindeki vergi yükümlülüklerini de yerine getirmeleri gerekiyor.