Prim alacağında yeni yapılanma

SSK ve Bağ-Kur prim alacaklarının yeniden yapılandırılması için başvurular, 3 Nisan 2006 Pazartesi günü başlayacak.

ANKARA - SSK ve Bağ-Kur prim alacaklarının yeniden yapılandırılması için başvurular, 3 Nisan 2006 Pazartesi günü başlayacak. Borç yapılandırma uygulamasından yararlanmak isteyenlerin, SSK ve Bağ-Kur il müdürlüklerine hemen başvurmaları gerekiyor.
Uygulama çerçevesinde, Bağ-Kur kapsamında takip edilen prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlarıyla SSK kapsamında takip edilen kamu ve özel sektör işverenleriyle büyükşehir belediyelerinin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı borçları, topluluk sigortası prim borçları, isteğe bağlı sigorta prim borçları ile 31 Mart 2005 ve öncesinde biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden dolayı fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim borçları, bu kapsamda yeniden yapılandırılabilecek.
En fazla 60 ay taksit yapılacak
SSK'da borç aslı 100 bin YTL ve üzerinde olanlar için, Maliye Bakanlığı'nca 'çok zor durum' halinin belirlenmesi için kullanılan oranlar esas alınarak, borçlu firmanın mali durumuna bağlı olarak ana para ve gecikme zammı toplamından oluşan borcun yüzde 30'una kadar terkin yapılabilecek. Borç aslı 100 bin YTL üzerinde olduğu halde mali durumu 'çok zor durum' kapsamına girmeyen işverenler ise taksitlendirme imkanından yararlanabilecek. Borcun yaşına ve tutarına göre taksit sayısı belirlenecek, ancak ödenecek taksit sayısı en fazla 60 ayla sınırlandırıldı.