'Primleri düşürün'

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye'nin sosyal güvenlik primi oranları en yüksek olan ülke olduğunu ve kayıt dışı etkinliklerin istihdamın yarısından fazlasını kapsadığını belirtti.

ANKARA - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye'nin sosyal güvenlik primi oranları en yüksek olan ülke olduğunu ve kayıt dışı etkinliklerin istihdamın yarısından fazlasını kapsadığını belirtti. OECD, sosyal güvenlik primlerinin azaltılmasını, bu nedenle oluşacak gelir kaybının da dolaylı vergilerdeki artışla karşılanmasını önerdi. OECD'nin 'Ekonomik Politika Reformları' raporunda, Türkiye'de kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıla oranının geliştiğini ancak, işgücü piyasasındaki bozulmanın tersine döndürülmesi için iş olanaklarının zayıf olduğu belirtildi. Raporda, kamu mülkiyetinin azaltılması da istendi.