Proje geliştiren KOBİ'ye AB'den de kaynak var

Türkiye ekonomisinin yüzde 75'ini oluşturan Küçük veya Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) AB sayesinde artık daha büyük iş olanaklarına kavuşacak.
Haber: NEVİN DONAT / Arşivi

İSTANBUL - Türkiye ekonomisinin yüzde 75'ini oluşturan Küçük veya Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) AB sayesinde artık daha büyük iş olanaklarına kavuşacak. Brüksel ve İstanbul'da AB konusunda danışmanlık hizmeti veren CPS'nin sahibi Tulû Gümüştekin, AB'nin bu alandaki fonlarından yararlanabilmek için öncelikli koşulun söz konusu kuruluşların elinde bir projenin olması gerektiğini söyledi. Gümüştekin, finansman ve Ar-Ge konusunda yeterli olanaklara ulaşmakta zorlanan KOBİ'lerin AB 7. Çerçeve Programı'ndan elde edecekleri fonlarla bu konuda yaşadıkları sıkıntıyı rahatlıkla atlatabileceklerini belirtti.
Nasıl faydalanılacak?
Örneğin, bir cam fabrikası geliştirmek istediği yeni bir ürün konusunda gerekli Ar-Ge ve finansmanı bulamıyorsa, söz konusu projeyi AB 7. Çerçeve Programı Konseyi'ne götürecek. Konsey, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra AB ülkelerinde benzer projeye sahip KOBİ'lerle, Türk KOBİ'yi bir araya getirecek.
Ar-Ge için gerekli bilgi akışı ise Avrupa'daki akademik veya diğer ilgili kurumlardan sağlanarak Türk ve yabancı KOBİ'lerin oluşturacağı KOBİ topluluğuna sunulacak. Bu yolla da her KOBİ kendi ülkesinde bağımsız bir şekilde yeni ürünü geliştirme imkanına sahip olduğu gibi yeni istihdam alanları da yaratılmış olacak. Program çerçevesinde sağlanacak fon proje karşılığı doğrudan ve nakit olarak KOBİ'lere aktarılacak. Gümüştekin, "Türkiye 6. Çerçeve Programına 250 milyon avro katkıda bulunmasına karşılık yeterli proje sunamadığı için yalnızca 50 milyon avroluk kaynak kullanabilmişti. 2007'de yürürlüğe girecek 7. Çerçeve Programı Türkiye için yeni bir fırsat" dedi. Altı yıllık olan programın bütçesi 68 milyar avro.
Tulû Gümüştekin, "Kaliteli bir proje yapmak için network'e (iletişim ve bilgi ağı) sahip olmak, tecrübeli olmak gerekli. Türkiye'deki üniversiteler, araştırma kurumları çok kuvvetli bir network oluşturamadılar. Türkiye'de milli bir network oluşturmaktansa birbirlerine rakip oldular" diye konuştu. Türkiye'deki Ar-Ge yatırımlarının üniversitelere bırakıldığını belirten Gümüştekin'e göre özel sektörün de bu alandaki yatırımlarını artırması şart. Gümüştekin, "6. çerçevede bu projeyi kullanabilecek, yönetecek, araştırmacı yönetici, insan kaynağı da yoktu. Bu da Türkiye'nin performansını etkiledi. Yeterince organize olamadıklarından verimli bu imkânı kullanamadılar" dedi. Bu kez Türkiye'nin daha deneyimli olduğunu belirten Gümüştekin "Her kurum, şahıs bu fonlardan projeleriyle yararlanabilir. Ülkelerin alacağı pay, projeler doğrultusunda belirleniyor" dedi.
AB 7. Çerçeve Programı'nın www.cordis.lu/fp7 sitesinden proje ortağı bulmak mümkün.
TÜBİTAK tarafından hazırlanan Türkçe web sitesi ise, http://traccess.tubitak.gov.tr/fp6_yeni/Abcpb.aspx
16 AB ülkesinden ortak buldular
SMEsForFood 'Gıda Kalitesi ve Güvenliği ' konusunda faaliyet göstermekte olan KOBİ'lerin, 6. Çerçeve Programı projelerine katılımını teşvik etmeye yönelik bir proje hazırlamış. Projede Avrupa'nın 16 ülkesinden ortaklar yer almış. Değerlendirme sonucunda AB, bu projeye üç yıl destek sağlama kararı almış. Proje hakkındaki bilgiyi www.smesforfood.org adresli web sayfasında bulmak mümkün.
TR-MONET ise, Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den yurtdışına gidecek olan araştırmacıların dolaşımını kolaylaştırmaya yönelik bir proje hazırlamış. Proje kapsamında, Türkiye'deki araştırmacılara bilgi ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere altı merkezin kurulması (Ankara'da iki İstanbul'da iki İzmir ve Gaziantep'te birer merkez), kılavuz kitaplar basılması, bilgi günleri ve benzeri organizasyonlar düzenleyerek araştırmacılara Araştırmacıların Dolaşımı alanının tanıtılması gibi etkinlikler yer almış. Projenin Web sayfası: http://trmonet.tubitak.gov.tr.