Rakibini karalayana iki yıl hapis

TBMM Adalet Alt Komisyonu, basın sektörünü de yakından ilgilendiren haksız rekabette cezayı ağırlaştırdı.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - TBMM Adalet Alt Komisyonu, basın sektörünü de yakından ilgilendiren haksız rekabette cezayı ağırlaştırdı. Adalet Alt Komisyonu, rakibini kötüleyen esnaf, tüccar, sanayici için daha önce tasarıda öngörülen bir yıl olan hapis cezasını iki yıla çıkardı. Haksız rekabetin haber, resim, karikatür, ilan yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda ilgili kişiler hakkında da iki yıllık hapis cezası uygulanacak.
TBMM Adalet Alt Komisyonu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nu (TTK) Avrupa Birliği norm ve standartlarına uygun hale getirmek amacıyla hazırlanan 1.535 maddelik yeni 'Türk Ceza Kanunu Tasarısı' üzerinde bir yıllık çalışma sonucu hazırladığı rapor tartışmaya açıldı. Adalet Alt Komisyonu Başkanı Köksal Toptan üniversiteler, meslek örgütleri ve kamu kuruluşları başta olmak üzere konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan, rapora ilişkin görüş ve önerilerini ekim ayına kadar komisyona iletilmesini istedi. Toptan, bu görüş ve önerilerin, üst komisyonun ekim ayından itibaren başlayacağı çalışmalar sırasında dikkate alınacağını belirtti.
Rekabette centilmenlik
Komisyon, Türk Ticaret Kanunu'nu dünyadaki gelişmeler doğrultusunda baştan sona yeniden düzenleyen tasarı üzerinde çok sayıda değişiklik gerçekleştirdi. Buna ilişkin hazırlanan raporda, komisyonun değişikliklere neden gerek duyduğu tek tek anlatıldı. Rekabette centilmenliği amaçlayan tasarının haksız rekabete ilişkin düzenlemelerinde öngörülen cezayı yetersiz bulan komisyon, bir yıllık cezayı iki yıla çıkardı.
Kimler ceza alabilecek?
Adalet Alt Komisyonu ceza artırımına gerekçe olarak, bir yıla kadar verilecek hapis cezasının, öngörülen fiillerin ağırlığıyla doğru orantılı olmadığını, caydırıcı ve önleyici etki yaratmaktan uzak kaldığı ifade edildi.
Hazırlanan taslak haksız rekabet konusunda çok geniş bir tanım yapıyor. Dürüstlük kurallarına aykırı reklam ve satış yöntemlerini haksız rekabet unsurları arasında en başa koyan tasarı uyarınca iki yıla kadar hapis cezası uygulanacak 'haksız rekabet' olarak kabul edilen fiiller şöyle:
Rakibi karalama: Başkalarını veya onların malını, fiyatını, yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek.
Yanlış bilgi verme: Kendisi, ticari kuruluşu, işletme işaretleri, satışa konu malları, ürün fiyatı, stokları, düzenlediği satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak.
Sanal ödül ve diplomalar: Müşterilerini etkilemek amacıyla, diploma veya ödül almadığı halde bütün bunlara sahipmişçesine hareket ederek, 'müstesna' yeteneğe sahip olduğu düşüncesini uyandırmaya çalışmak.
Maliyetin altına satış kampanyası: Seçilmiş bazı ürünlerini, birden fazla kampanya gerçekleştirmek suretiyle tedarik fiyatının altında satışa sunmak.
Ucuz kredi ucuz mu?: Tüketici kredisi ilanlarında kredilerin net tutarlarına, toplam giderlerine, efektif yıllık faizlerine ilişkin açık beyanlarda bulunmamak.
Rakibin elemanını ayartmak: Rakip olan firmaların işçilerine, vekillerine ve diğer yardımcılarına, patronlarının iş ve üretim sırlarını ele geçirmek amacıyla çıkarlar sağlamak.
Basına ceza da genişledi
Alt komisyon, basın yoluyla işlenen rekabet ihlallerini, iletişim ve bilişim alanındaki son teknik gelişmelerle, ileride meydana gelebilecek gelişmeleri dikkate alarak daha geniş bir kapsama kavuşturdu. Böylece internet, cep telefonu gibi araçlarla yapılan haksız rekabete yönelik eylemler de ceza kapsamına alındı.
Karikatüre dikkat
Yazılı basındaki rekabet ihlallerinin kapsamı da genişletilerek ilan, reklam ve haberlerin yanı sıra resim ve karikatür yoluyla gerçekleştirilecek olan haksız rekabete de cezai yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.