Rekabet Kurumu Başkanı'nın sıkıntısı hızlı karar alamamak

Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa Parlak, mal ve hizmet piyasalarının denetlenmesinden sorumlu olan kurumun, aksaklıklara anında müdahale edemediğini veya bu müdahalelerin sonuç doğurmadığını belirtirken...

ANKARA - Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa Parlak, mal ve hizmet piyasalarının denetlenmesinden sorumlu olan kurumun, aksaklıklara anında müdahale edemediğini veya bu müdahalelerin sonuç doğurmadığını belirtirken, "Merkez Bankası kadar hızlı karar alabilmek için, yeniden yapılanmamız gerekiyor" dedi.
Başkan Mustafa Parlak, serbest ekonomiyi benimsemiş bir ülke olan Türkiye'de, mali piyasalarla mal ve hizmet piyasaları olmak üzere iki piyasa olduğunu, mali piyasalardan Merkez Bankasının, mal ve hizmet piyasalarından da Rekabet Kurumu'nun sorumlu olduğunu hatırlattı.
Bağımsız ve her türlü yetkiyle donatılmış bir kurum olan Merkez Bankasının, mali piyasalarda her türlü düzenlemeyi yaptığını ve bir aksaklık anında müdahale edebildiğine işaret eden Mustafa Parlak, şöyle konuştu:
"Fakat şunu görüyoruz ki ekonomik yaşamda mal ve hizmet piyasalarındaki aksaklıklara anında müdahale edilememekte veya müdahaleler sonuç doğurmamakta. Ya da bu müdahaleler, herhangi bir idari veya siyasi otorite tarafından piyasaya müdahale anlamında da algılanabilmekte. Rekabet Kurumu, ilgili yasa çerçevesinde rekabet kurallarıyla şirketlerin birleşimi ve devralmalarında yoğunlaşmayı kontrol için yetkilendirilmiş. Fakat bugün geldiğimiz noktada şunu görmekteyiz ki Rekabet Kurumu'nun mal ve hizmet piyasalarında rekabeti bozucu, piyasayı aksatıcı, engelleyici davranışlara müdahalesi, ancak bu olaylar olduktan sonra olabilmekte.
Soruşturma süresi uzun
Soruşturmamız ise ancak altı ayla bir yıl arasında sonuçlanıyor. Ondan sonra piyasaya müdahale imkânı doğuyor. Bu da piyasaların bozuldukları anda rekabetin tesisini veya korunmasını zorlaştırıyor. Önce ihlal olacak, sonra arkasından cezası gelecek, bunun fazla bir etkisi yok. Bu uygulama ancak caydırıcılık yaratabilir."
Bu nedenle Rekabet Kurumu'nun yeniden organize olup idari kapasite ve fonksiyonunu buna göre ayarlaması gerektiğine işaret eden Başkan Mustafa Parlak, "Türkiye'nin önemli sektörleriyle ilgili daha önceden bilgileri alacağız ve izleyeceğiz. Bu bilgilerde değişiklik olduğu veya bir hareketlenme olduğu takdirde ihlal olup olmadığını beklemeksizin, bunun sebebini bulup müdahale edeceğiz" diye konuştu. Parlak, böyle bir yeniden yapılanma için yasal düzenleme gerektiğine ve bununla ilgili hazırlıkları bulunduğuna vurgu yaptı.