Rekabet'in dağıtımda tekel korkusu yok

Elektrik dağıtım özelleştirmelerinde bir şirketin, bir kaç ya da bütün bölgelere dönük ihaleleri kazanmasının rekabet yönünden sakıncalı olmadığı belirtiliyor.

ANKARA - Elektrik dağıtım özelleştirmelerinde bir şirketin, bir kaç ya da bütün bölgelere dönük ihaleleri kazanmasının rekabet yönünden sakıncalı olmadığı belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, özelleştirme kapsamında, bir teşebbüsün elektrik dağıtım bölgelerinin birkaçı ya da hepsine en yüksek teklifi vermesi, Rekabet Kanunu kapsamında değerlendirildiğinde 'hâkim pazar' yaratma yönünde bir sorun oluşturmuyor. Ancak, dağıtımı yapacak şirketin perakende pazarında da bulunması, rekabeti sınırlayıcı bir pazar yapısı oluşturarak, rekabetin sınırlanmasına neden oluyor.
Rekabet Kurulu, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirme sürecin ilişkin, öncelikle 'dağıtım hizmetlerini devralacak teşebbüsün perakende satış pazarında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet göstermemesini sağlayacak şekilde dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin mülkiyet ayrıştırmasına tabi tutulması'nın rekabetin tesisi bakımından en ideal yöntem olarak görüyor.
Kurul, ikinci en iyi alternatif olarak dağıtım ve perakende satış faaliyetinin ayrı tüzelkişilik çatısı altında hukuki olarak ayrıştırılmasını ve dağıtım şirketlerinin geçiş dönemi sonucunda kendi bölgelerindeki perakende satış paylarını belirli bir orana düşürmelerini sağlayan bir yöntemin esas alınabileceğini öngörüyor.
Ortak reklam da yasak
Rekabet Kurulu 2. Başkanı Tuncay Songör, dağıtıcı şirketin perakende pazarında bulunmasını önleyecek mülkiyet ayrıştırmasını yapması gerektiğini vurguladı. Elektrikte perakendeciliğin mutlaka değişik teşebbüslerce yapılması gerektiğini belirten Songör, şunları söyledi: "Tüketicilerin dağıtım şirketlerine eğilimini azaltabilmek için özelleştirme öncesi ya da hemen sonrasında hukuki ayrıştırma lazım. Başka deyişle, perakendecinin markasının hiçbir şekilde dağıtım şirketinin unvan ya da markasıyla ilişkisi olmaması, ortak promosyon, reklam yapmaması gerekiyor."
Özelleştirmelerde ne kadar çok firma olursa o kadar kalite ve ucuzluk sağlanacağını ifade eden Songör, "Tüm dağıtım bölgelerinin birleştirilerek, dağıtım hizmetlerinin ulusal düzeyde tek bir şirkete devrinde dağıtımın 'doğal tekel' niteliği taşıması ve sürekli düzenlemeye tabi olacak olmasında bir sakınca bulunmamaktadır" diye konuştu.