Reklamlar da tura çıkıyor

Yollar renkleniyor. Şehir içi toplu taşıma araçlarının ardından ticari araçlar da reklam panosu haline gelecek. Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA - Yollar renkleniyor. Şehir içi toplu taşıma araçlarının ardından ticari araçlar da reklam panosu haline gelecek. Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre, şehir içinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların reklam taşıyabilmesi için ilgili şirket, o ilin merkezindeki yetkili trafik kuruluşuna başvuracak.
Reklam şirketinin alacağı yetki belgesi, belirtilen tek reklam için ve verilen süreyle sınırlı olacak. Tek kampanya içerisinde, bir ticari kuruluşun değişik marka ve ürünlerinin reklamı yapılabilecek. Her kampanya için ayrı yetki belgesi almak gerekecek.
Camlar yasak
Araç karoserinin tamamı, reklam alanı olabilecek. Araçların ön ve yan camları reklam alanı olamayacak. Araçların arka camlarına, dışarıdan bakıldığı zaman içerisi, içeriden bakıldığında dışarısı görünecek şekilde reklam takılabilecek. Kullanılacak reklam tabelası, panosu veya benzerleri, araç karoserinden ayrı olarak, araç boyutlarını aşacak şekilde bulundurulamayacak ve kullanılamayacak. Ancak taksi ve dolmuş otomobillerinin tavan üstüne, yüksekliği 40 santimetreyi geçmeyecek, taksi ve dolmuş levhasını kapatmayacak ve tavanda bulunan plakayı örtmeyecek şekilde reklam panosu takılabilecek. Belediye sınırları içerisinde belediyelerce işletilen ya da kiralanmak yahut da imtiyazın devri suretiyle gerçek ve tüzelkişilerce işletilen otobüs ve taşıma araçlarında bulunacak reklamlar belediye tarafından belirlenecek.