Repoya da stopaj geliyor

'Menkul kıymet gelirlerinden yüzde 15 stopaj alınmasını öngören tasarıya repo kazançları da dahil edildi. Uygulama 2006 Ocak ayından itibaren başlıyor.

ANKARA - Menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerden 2006 yılı başından itibaren yüzde 15 stopaj kesilmesine ilişkin düzenlemeye, repo kazançları da dahil edildi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tasarısındaki menkul kıymet kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin maddede değişiklik yapıldı. Önerge uyarınca, menkul kıymetlerin ödünç verilmesi karşılığında sağlanan gelirler yüzde 15'lik stopaj kapsamına alındı. İMKB'de işlem görmeyen şirketlerin hisselerini iki yıldan fazla elinde bulunduranlara sağlanan vergi muafiyeti kaldırılırken, muafiyet sadece, İMKB'de işlem gören şirketlerin hisselerini bir yıldan fazla elinde bulunduranlarla sınırlı tutuldu.
Yerli ve yabancı şirketlerin aralarında yaptıkları vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmesi kazançlarına 2006 yılı için getirilen vergi muafiyeti, Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı şirketlere uygulanmayacak. Bu yılın sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yabancı yatırım fonlarına sağlanan vergi muafiyeti, portföylerinde bulunan hazine bonosu ve devlet tahvillerinin itfa edildiği tarihe kadar devam edecek. Ayrıca, 31 Aralık 2005 tarihinde portföylerinde bulunan hisse senetleriyle ilgili olarak da bunların ilk defa elden çıkarıldığı tarihe kadar vergi muafiyetleri sürecek.