Rüzgar enerji için esti

Rüzgar enerji için esti
Rüzgar enerji için esti
EPDK, son Kurul toplantısında toplam 357 MW kurulu güce sahip 7 adet rüzgar projesine lisans verdi

ANKARA - Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını yatırımlar artıyor.  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son kurul toplantısında toplam 357 Megavat (MW) kurulu güce sahip 7 adet rüzgar projesine lisans verdi.

Türkiye , uzun yıllar rüzgar, güneş, jeotermal, su gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını yatırıma dönüştürülemedi. Son yıllarda ise enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için yapılan çalışmalar sonuç vermeye başladı. Son yıllarda özellikle rüzgar enerjisinden elektrik üretmek için çalışmalar hızlanırken, EPDK, 1 Kasım başvuruları sonrasında bugüne kadar toplam 114 projeye 3 bin 957,2 MW güç için lisans verdi.

1 Kasım sonrası başvuruda bulunan ve henüz lisans almamış ancak uygun bulma kararı verilen 3 bin 614 MW kurulu güce sahip projelerin sayısı da 94 olarak belirlenirken, bunlara da lisans verilmesi halinde toplam 7 bin 571 MW güç için rüzgar enerjisi lisansı verilmiş olacak.
Birim yatırım tutarları için 1 milyon avro olduğu varsayıldığında, yeni verilen lisansların yatırım tutarı için 7,5 milyar avro yatırım imkanı doğacak.

1 Kasım başvuruları öncesinde lisans verilen 3 bin 500 MW rüzgar projesi dikkate alındığında ise toplam 11 milyar avroluk rüzgar enerjisine dayalı pazar oluşacağı tahmin ediliyor.
Verilen lisansların işletmeye geçmesi halinde yaklaşık 33 milyar kilowattsaat (kWh) elektrik üretileceği, 2011 yılı Türkiye elektrik tüketiminin de yaklaşık 210 kWh olacağı tahmin edildiğinde söz konusu santrallerin devreye girmesi halinde arz güvenliğine büyük katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Daha çok sahil kesimlerinde inşa edilen rüzgar santralleri Balıkesir, Manisa, İzmir , Çanakkale ve Hatay'ın bazı kesimlerinde yoğunlaşıyor.
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, geçen yıl rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinin iletim sistemine bağlantısı için 8 bin 488 MW'lik kapasitesini gerilim seviyesi bazında ilan etmişti.

EPDK, rüzgar lisans başvurularından uygun görülenleri trafo bağlantıları için TEİAŞ'ye göndermiş, TEİAŞ de üst kuruldan gelen listeler doğrultusunda aynı bölgeyi almak isteyen istekliler arasında ihale düzenlemişti. Lisans alan projeler enerjiye dönüşmeye başlamıştı. (aa)

bigPara.com