Sağlığa Maliye tedavisi

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kontrolörlerinin ülke çapında gerçekleştirdikleri incelemeler...

ANKARA - Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kontrolörlerinin ülke çapında gerçekleştirdikleri incelemeler, estetik operasyonları ile sünnet paraları ile bebek maması bedelinin bile devlete fatura edildiğini ortaya çıkardı.
Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman'dan alınan bilgiye göre, muhasebat kontrolörleri geçen yıl uygulamaya konulan 'Kamu Harcamalarında Risk Alanları Tespit Projesi' ile elde edilen veriler ışığında başta sağlık olmak üzere kurumlarının çeşitli alanlar ve belirlenen saymanlıklarında denetim yaptı.
Kış ve yaz turne programlarında 98 saymanlıktaki işlemler büyüteç altına alında. İncelemeye alınan saymanlıkların tedavi giderleriyle ilgili 27 milyon 760 bin 330.7 YTL tutarında fazla ödeme yaptığı anlaşıldı.
Devletin sağlık hizmetlerinde 63 değişik yöntemle adeta dolandırıldığı ortaya kondu. Bazı yöntemler şöyle:

 • Personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler adına çeşitli sağlık kurumlarından alınan hizmetlerinin karşılığı ödenirken, KDV mükellefi olmayan sağlık kuruluşlarına ait fatura bedellerine KDV eklenerek, fazla para alınıyor.
 • Trafik kazası nedeniyle tedavi olan hastaların tedavi giderleri, sigorta şirketleri veya Trafik Sigortası Garanti Fonu yerine devletten tahsil ediliyor.
 • Sağlık kurumunca temini zorunlu olup, basit sarf malzemeleri hastanelerce yatan hastalara reçete edilmek suretiyle dışarıdan temin ettiriliyor.
 • Yatak ücreti yatış gününden daha fazla sayıda fatura ediliyor.
 • İlaç fiyatlarındaki indirim, eczanelerden gelen faturalara yansımıyor.
 • Reçetedekinden fazla ilaç veriliyor.
 • Kullanım süresi dolmadan, aynı ilaçlar yeniden yazılarak veriliyor.
 • Sağlık Kurulu raporuna dayalı olarak ödenmesi gereken ortez ve protez bedelleri, rapor olmadan ödeniyor.
 • Hastanın öğretim üyesine özel muayene olması nedeniyle hastadan alınması gereken özel muayene farkı ve özel hastanede yapılan tedavilerde tedavi faturasının tamamı devlete ödettiriliyor.
 • Ağız ve diş sağlık merkezlerinde aynı sevk kâğıdına dayanılarak, birden fazla muayene ücreti fatura ettiriliyor.
 • Her sağlık kurulu raporu için bir rapor ücreti gerekirken, kurula katılan hekim sayısı kadar rapor ücreti alınıyor.
 • Konsültasyon, MR ve ultrason tetkik faturalarında, talimatların üzerinde ücretlendirme yer alıyor.
  Estetik de yaptırılıyor
 • Özel hastanelerde yapılan tedavilere ait ödeme evrakında ismi bulunan doktorların bazıları kamuda çalışıyor.
 • Paket fiyata dahil muayene ve tetkik ücretleri için ayrı fatura kesiliyor.
 • Özelde ayakta tedavi gören hastalar için de ilaç bedeli fatura ediliyor. Yapılan sünnet uygulamalarının bedeli, Bütçe Uygulama Talimatı'nda olmadığı halde faturalara eklenerek, devletten alınıyor.
 • Yeşil karta sahip hastalara ait doğum giderleri de devlete fatura ediliyor.
 • Sevk esaslarına uyulmadan serbest diş hekiminde diş tedavisi yapılıyor, diş hekimlerine fazla ücret ödeniyor.
 • Estetik bakım müdahalelerindeki ücretler kişilerden alınmayıp, resmi kurumlara fatura ediliyor.