'Sağlık harcaması çok hızlı artıyor'

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstikrar Enstitüsü, bütçenin temmuz sonunda 455 milyon YTL fazla verdiği açıklamasına karşın...

ANKARA- Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstikrar Enstitüsü, bütçenin temmuz sonunda 455 milyon YTL fazla verdiği açıklamasına karşın, "bütçenin mahalli idare fon paylarının tahsilat ve ödeme dönemlerindeki kayma etkisi düzeltildiğinde 795,8 milyon YTL açık verdiğini" belirtti.
Enstitünün, 2006 Temmuz bütçe sonuçlarına ilişkin Mali İzleme Raporu'nda faiz dışı harcamalarda artışın yüzde 22,5'i bulduğu, harcamaların ortalama enflasyon üzerindeki artış eğiliminin sürdüğü belirtildi. Bunda, sağlık harcamalarındaki artışın rol oynadığı cari harcamalar belirleyici oldu. Cari harcamaların artışa katkısı yüzde 47,3 oranında çıktı. Sağlık harcamalarının önceki yıla göre gösterdiği yüzde 90'ın üzerindeki artışın, temmuz sonu itibarıyla da devam ettiği, ilk yedi ayda, toplam sağlık ödeneklerinin yüzde 88'inin kullanıldığına dikkat çekildi. Raporda, bu durumun, sağlık alanındaki harcamaların önemli bir kısmının önceki yıllarda gerçekleşmiş mal ve hizmet alımlarının karşılığı olduğu izlenimini güçlendirdiği belirtildi.
Raporda, son iki yıldır kamu hesaplarında tahakkuk bazlı muhasebe sistemine geçiş sonrasında devlet adına birikmiş bazı yükümlülüklerin kaydı ile ilgili birtakım hesaplar yaratıldığı savunularak, bu hesapların bütçe açığının ve özellikle faiz dışı fazla hesabının doğru tutulması açısından dikkatle takip edilmesi gereken özellikler taşıdığı belirtildi.