Sağlık hizmetinin yarısı dışarıdan

SSK'nın geçen yıl yüzde 30'a yakın artarak 6.4 milyar YTL'ye (6.4 katrilyon lira) çıkan sağlık harcamasının yüzde 40.2'sini dışarıdan satın alınan hizmetler oluşturdu.

ANKARA - SSK'nın geçen yıl yüzde 30'a yakın artarak 6.4 milyar YTL'ye (6.4 katrilyon lira) çıkan sağlık harcamasının yüzde 40.2'sini dışarıdan satın alınan hizmetler oluşturdu. SSK'nın dışarıdan satın aldığı sağlık hizmetleri için ödediği para geçen yıl yüzde 72.3 artarak 2.6 milyar YTL'ye ulaştı. SSK'nın sağlık harcamalarında dışarıdan alınan sağlık harcamalarının payı geçen yıl yüzde 40'ı aştı. Söz konusu sağlık hizmetlerinde yüzde 72.3 büyüme kaydedildi. SSK'nın yüzde 9.8 artarak 3.8 milyar YTL'ye yükselen tesislerindeki sağlık harcamalarının toplam harcamadaki payı yüzde 70'den yüzde 59.8'e geriledi.
Toplam sağlık harcamalarının yüzde 28.6 arttığı geçen yıl SSK'nın kapsamındaki kişi başına yaptığı sağlık harcamasında yüzde 19.3 büyüme yaşandı. 2003'te 141.1 YTL olan kapsamdaki kişi başına ortalama sağlık harcaması geçen yıl 168.4 YTL'ye yükseldi. SSK'nın sağlık sigortası kapsamındaki nüfusun geçen yıl 38 milyon 39 bin kişiye yükseldiği tahmin ediliyor. Aktif sigortalılar, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerden oluşan SSK kapsamındaki nüfus 2003 yılında 35 milyon 296 bin kişi olarak tahmin edilmişti.