Sağlık personeline bayram müjdesi

Sağlık Bakanlığı, son aylara ait ek ödemelerini alamayan sağlık personeline Ramazan Bayramı öncesinde ödeme yapılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, son aylara ait ek ödemelerini alamayan sağlık personeline Ramazan Bayramı öncesinde ödeme yapılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca il sağlık müdürlüklerine gönderilen genelgede, 1 Nisan 2006'dan itibaren yürürlüğe konan 'Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Kurumlarda Görevli Personele Döner Sermayeden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile personele yapılacak ödeme esaslarının belirlendiği, bununla 'ölçülebilir performansa dayalı, kuruma sağlanan fiili katkıyı temel kabul eden bir sistem getirildiği' anımsatıldı.
Sağlık hizmetinin iyileştirilmesi, kalite ve verimli hizmet sunumunun artırılması için geliştirilen sistem çerçevesinde yapılması gereken 'ek ödemelerin' bazı kurumlarca temmuz-ağustos aylarında ödenmediğinin tespit edildiği belirtilen genelgede, düzenli olarak ek ödeme yapılmamasının personelin çalışma motivasyonu ve şevkini olumsuz etkileyeceği ve hedeflenen amaçların gerçekleşmesini güçleştireceği ifade edildi.
Hedef motivasyonu artırmak
Genelgede, personelin çalışma motivasyonunun artırılarak daha iyi hizmet vermesinin teşvik edilmesi amacıyla, temmuz-ağustos ve Eylül 2006 aylarında personele yapılamayan ek ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde ödenmesi noktasında kurum yetkililerinin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi. Konunun il sağlık müdürleri tarafından önemle takip edilmesi talimatının verildiği genelgede, gerekli durumlarda kurumlararası nakit aktarmaları dahil gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.