Sağlıkta da adaletsizlik var

'Türkiye'de sağlık harcamaları ve ilaç finansmanı politikası' araştırmasının sonuçları, sağlık alanında ülke genelinde tam bir eşitsizlik olduğunu ortaya koydu.
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - 'Türkiye'de sağlık harcamaları ve ilaç finansmanı politikası' araştırmasının sonuçları, sağlık alanında ülke genelinde tam bir eşitsizlik olduğunu ortaya koydu. Sağlıkta Umut Vakfı'nın girişimleriyle, Türkiye'de sağlık ve ilaç hizmetleri politikası masaya yatırıldı. Araştırmanın Baş Teknik Koordinatörlüğü'nü Pennsylvania Üniversitesi'nden Prof. Dr. Patricia Danzon yürüttü. Çalışmanın Türkiye'de Sağlık/İlaç Harcamaları ve Uluslararası Karşılaştırmalar kısmı, Harvard Üniversitesi'nden Prof. Yuanli Lio tarafından, 'Türkiye'de İlaç Finansman Politikası: Tespitler ve Öneriler' kısmı ise London School of Economics'ten Prof. Panos Kanavos tarafından hazırlandı. Prof. Dr. İsmail Üstel, Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yusuf Çelik ve Dr. Bayram Şahin ile London School of Economics'ten Dr. Joan Costa-Font da çalışmalara katıldı. İki ayrı çalışmadan çıkan sonuç ve öneriler şöyle:
YOKSUL ZENGİNDEN ÇOK ÖDÜYOR: Türkiye'de ilaca erişim ve ilaç arzı problemi var. Kırsal alanda yaşayanın sağlık hizmetine ulaşması ciddi sorun. Nüfusun yüzde 16.9-35.7'si sigorta kapsamında değil. Yoksulların çoğu ödeme imkânı olmadığı için hastalandığında hiçbir şey yapamıyor. Yoksul, ilaç için zenginden çok ödeme yapıyor. Bu nedenle Yeşil Kart kapsamı genişletilmeli.
GAYRİ RESMİ ÖDEMELER FAZLA: Kamuya toplam ödemelerin yüzde 62'si resmi, yüzde 38'i ise gayriresmi ödeme için gerçekleşiyor. Ödemelerin çoğunu ilaçlar oluşturuyor. Toplumun en yoksul kesimi olan yeşil kart sahipleri bile ücretsiz olması gereken kamu kurumlarında gayriresmi ödeme yapmak zorunda kalıyor. Kötüsü, kamuda, kişi başına gayriresmi ödeme açısından bakıldığında yoksullar zenginlere, yaşlılar gençlere ve işsizler çalışanlara göre daha fazla ödeme yapıyor.
SSK'LILAR İÇİN ENDİŞE: 35 milyondan fazla kişiyi kapsayan SSK'lıların ilaç harcamasının düşük olması ise ilginç. SSK'nın maliyet kazanımları, üyelerine sağlık hizmetine tam erişim sağlayamadığı ve standartın altında hizmet sunduğu endişesi var. Bu nedenle, "SSK üyeleri ile diğer kurum üyelerince kullanılan sağlık hizmetleri ve ilaçlar arasındaki fark nedir?" sorusuna yanıt verilmeli. SSK üyeleri için nasıl bir ilaç politikası yürütüldüğü incelenmeli.
AŞIRI ANTİBİYOTİK KULLANILIYOR: Uluslararası ortalamalarla karşılaştırılınca aşırı antibiyotik kullanılıyor. Türkiye'de ilaç sepetindeki antibiyotiklerin payı yüzde 26.2 ve bu oran yüzde 9.9 olan dünya ortalamasının oldukça üstünde. Antibiyotik doğru olarak kullanılmıyorsa ilaç direnci ile ilgili problemler ortaya çıkabilir.