Sahte emlakçıya geçit verilmeyecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 'sahte emlakçılığın' önüne geçebilmek amacıyla Emlakçılar Odası ile işbirliğine gidiyor. Edinilen bilgiye göre, konuya ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Emlakçılar Odası arasında önümüzdeki...

ANKARA - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 'sahte emlakçılığın' önüne geçebilmek amacıyla Emlakçılar Odası ile işbirliğine gidiyor. Edinilen bilgiye göre, konuya ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Emlakçılar Odası arasında önümüzdeki günlerde mutabakat zaptı imzalanacak.
Buna göre, emlakçı ile satıcı arasında 'iş takip sözleşmesi' yapılacak. Emlakçıların sözleşmeye imza koyabilmesi için 'ilgili meslek odaları veya ticaret odasına kayıtlı olması' şartı aranacak.
Sözleşmenin yapılmasının ardından işveren, işlem için gerekli belgeleri emlakçıya teslim edecek. Tapu Sicil Müdürlüğü'nde işlemin başlatılabilmesi için tapu sicilinde hak sahibi olan gerçek ve tüzelkişiler ya da bunların vekillerinin başvuruda bulunması gerekiyor. İşlemlerin başlatılması, hak sahiplerinin başvuru sıralarına göre belirlenecek. Emlakçı ise işlem tamamlanıncaya kadar hazırlanması gereken belge ve işlemi takip sorumluluğunu alacak, işlemi imzaya hazır duruma getirecek. Ancak Emlakçılar Odası ve ilgili derneklerden yetki belgesi olmayan emlakçılar, tapu dairelerinde söz konusu işlemleri yürütemeyecek.
İş takip sözleşmesi imzalayan, emlakçı ile işveren arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, sorun Emlakçılar Odası'nın atayacağı hakem tarafından çözülecek. Emlakçı, tapu işlemi için ibraz edilecek belgelerin doğruluğundan ve bu belgeler nedeniyle doğacak zararlarla cezai ve mali yönlerden işverenle birlikte sorumlu olacak. Sözleşme onay tarihinden itibaren iki ay geçerli olacak. Uygulama, imzaya açılan Emlak Müşavirliği ve Emlak Komisyonculuğu Kanun tasarısı yasalaşıncaya kadar yürürlükte kalacak.