Sanal dünya bilinmiyor

Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından kabul edilen ve 2006-2010 arasını kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi'nde veriler parlak değil.

ANKARA - Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından kabul edilen ve 2006-2010 arasını kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi'nde veriler parlak değil. Türkiye'de 10 kişiden altısı internetten habersiz ve 100 haneden sadece 5.9'unda internet var. Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve eylem planındaki bazı tespitler şöyle: "2005 itibarıyla internet kullanan bireylerin toplam nüfusa oranı yüzde 13,9. Türkiye'de hanelerin sadece yüzde 5.9'unda internete bağlı kişisel bilgisayar var. Toplumun yarısından fazlasının (yüzde 62) internet hakkında hiç fikri yok.