Sanayi üretiminde rekor düşüş

Sanayi üretimi Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 düşüş gösterdi. Sanayi üretimi, 2008 yılı Şubat ayında yüzde 8,4 artmıştı


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılı Şubat ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2009 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 16,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 25,9, elektrik, gaz ve su sektörü endeksi ise yüzde 9,7 geriledi.
Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, 2009 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek düşüş yüzde 44,8 ile sermaye malı imalatında görüldü.
Söz konusu sınıflamaya göre diğer gruplar incelendiğinde, dayanıklı tüketim malı imalatının yüzde 25,7, aramalı imalatının yüzde 24,2, dayanıksız tüketim malı imalatının yüzde 14,8 ve enerji üretiminin yüzde 11 oranında düştüğü gözlendi.
İmalat Sanayi Üretim Endeksi alt gruplarının Şubat ayında, 2008 yılı aynı ayına göre yüzde değişim oranları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranı yüzde 58,7 ile Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatında gerçekleşti. Bunu, yüzde 41,6 ile Radyo, TV, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı ve yüzde 36,4 ile Büro Makineleri ve Bilgisayar imalatı takip etti.

ALT GRUP
Alt grupta yer alan kalemlerden tekstil ürünleri imalatında yüzde 28,9, gıda ürünleri ve içecek imalatında yüzde 1,9, ana metal sanayinde yüzde 23,1, kimyasal madde ve ürünleri imalatında yüzde 21 düşüş gözlendi.
Derinin tabaklanması ve işlenmesinde yüzde 15,1, mobilya imalatı başka yerde sınıflandırılmayan (b.y.s) diğer imalatlarda yüzde 20,8, b.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatında yüzde 30,6, b.y.s makine ve teçhizat imalatında yüzde 25,8, makina ve teçhizat hariç metal ürünleri imalatında yüzde 35,2, plastik ve kauçuk ürünleri imalatında yüzde 27,5, kok kömürü rafine edilmiş petrol ürünlerinde yüzde 28,1, gerileme gözlendi.
İmalat sanayi alt kalemlerinde artış gözlenenler, yüzde 14,2 ile tütün ürünleri imalatı oldu.
Aylık bazda bakıldığında, Şubat’ta toplam sanayi üretimi yüzde 4,3 geriledi.
Şubat’ta imalat sanayindeki azalma yüzde 2,4, madencilik sektöründeki azalma yüzde 16,2 oldu. Elektrik, gaz ve su sektöründe ise yüzde 10,9 gerileme meydana geldi.

bigPara.com