Sanayici, bölgesel asgari ücrette ısrar ediyor

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, "İhracat artış oranımız yılın ikinci yarısında azalmış durumda, ihracatı sürdürebilmek için Türkiye'nin kendi Çin'ini yaratması lazım" dedi.

ANKARA - Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, "İhracat artış oranımız yılın ikinci yarısında azalmış durumda, ihracatı sürdürebilmek için Türkiye'nin kendi Çin'ini yaratması lazım" dedi. Tüzmen, bu çerçevede serbest bölgeler ve bölgesel asgari ücret konularının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Zafer Çağlayan, Devlet Bakanı Tüzmen'i ziyaret etti. Çağlayan, bölgesel asgari ücret konusundaki görüşlerini açıkladı ve konuyla ilgili hazırlanan raporu Bakan Tüzmen'e sundu.
Makroekonomideki iyileşmelere rağmen istihdamın artmadığına işaret eden Çağlayan, kayıt dışı istihdamın, kayıtlı istihdamdan fazla olduğunu belirtti. Çağlayan, bunun nedeninin, zorunlu istihdam, kıdem tazminatı ve asgari ücretin yüksekliği olduğunu savundu. 2.5 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını kaydeden Çağlayan, 95 bininin, Türkiye'nin en yoksul 19 ilinde olduğunu belirtti.
Çağlayan, 2001'de Türkiye'de kişi başına milli gelirin 2 bin 146, asgari ücretli işçinin eline geçen net ücretin 929.5 dolar olduğunu, kişi başına ortalama gelirin ise Ağrı'da 568, Kocaeli'nde ise 6 bin 165 dolar civarında bulunduğu anlattı.
Asgari ücretin 350 milyon olduğu ülkede, gelişmemiş illere yatırım yapılmayacağını kaydeden Çağlayan, Türkiye'nin üç bölgeye ayrılarak, bölgesel asgari ücret uygulanmasını önerdi.
Nasıl uygulanacak?
Birinci bölgedeki en yoksul 19 ilde asgari ücretin yeni işe girecekler için brüt 250 milyon lira, birinci bölgedeki illerin önünde gelen 30 ilin dahil edileceği ikinci bölgede brüt 350 milyon belirlenmesini öneren Çağlayan, buralarda, asgari ücretten yüzde 1'er SSK primi ve vergi kesilmesini talep etti. Türkiye'nin geri kalan 32 ilinde de yatırımcıların cezalandırılmaması için SSK primleri ve vergilerde "rekabet edilebilecek ortam sağlanmasını" isteyen Çağlayan, bunun yapılması durumunda yatırımların artacağını ileri sürdü. Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de, Türkiye'nin ihracat artış oranının ikinci yarıda azaldığını belirterek, ihracatı sürdürebilmek için Türkiye'nin kendi Çin'ini yaratması gerektiğini söyledi.
Uzakdoğu'da bir işçinin ayda 30-50 dolar aldığını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da birçok işsizin makul koşullarda çalışmak için iş beklediğini anlatan Tüzmen, ASO'nun teklifini olumlu bulduğunu, Bakanlar Kurulu toplantısında teklifi Başbakan ve bakanlara ileteceğini söyledi. Tüzmen, serbest bölgelere gelir ve kurumlar vergisi uygulaması getirilmesini de eleştirdi.