Sanayide işler azaldı, umut arttı

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Ekonomik Durum Tespit Anketi, 2006 yılının ikinci yarısı için iyimser sonuçlar ortaya koydu. Özel sektör imalat sanayinin içinde bulunduğu koşulları, sorunları ve öngörülerini tespit edebilmek...

İSTANBUL - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Ekonomik Durum Tespit Anketi, 2006 yılının ikinci yarısı için iyimser sonuçlar ortaya koydu. Özel sektör imalat sanayinin içinde bulunduğu koşulları, sorunları ve öngörülerini tespit edebilmek, çözüm önerileri geliştirebilmek için İSO üyeleri arasında yapılan anketin sonuçları, Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük tarafından açıklandı.
Anket, 2006'nın ilk yarısının, özellikle üretim ve iç satışlar açısından 2005 yılı ikinci yarısına göre daha olumsuz geçtiğini ortaya koydu. 2006 yılının ilk yarısında üretimlerinde daralma yaşayan işletmelerin oranı, bir önceki döneme kıyasla arttı. Bu oran, büyük ölçekli işletmelerde yüzde 20.6'dan yüzde 23.5'e çıktı. Orta ölçekli işletmelerde yüzde 27.9 korundu. Küçük ölçeklilerde ise yüzde 30.8'den yüzde 32.3'e yükseldi. Çalışmada, işletmelerin 2006 yılı ikinci yarısına yönelik beklentilerinin bu yılın ilk yarısına göre daha iyimser olduğu ortaya çıktı. Küçük, gerçekleşmeler ve beklentiler arasındaki ters orantıyı ise, "Eğer umutlu olmazsak üretim yapamayız. Hayalci değiliz ama iyimserlik sanayicinin doğasında var" diye açıkladı.
Çalışmaya katılan işletmelerin 2006 için GSMH büyüme oranı tahmini yüzde 5.5 düzeyinde oldu. 2006 yılı ilk yarı sonlarında yaşanan ekonomik dalgalanmaya karşın yıl sonu itibarıyla öngörülen büyüme hedefinin yakalanacağının düşünüldüğü belirtilen anket çalışmasında, işletmelerin 2006 yılı ÜFE tahminleri ortalaması yılbaşında yapılan tahmine göre önemli ölçüde artarak yüzde 10.8'e ulaştı. TÜFE tahmini de ÜFE tahminine eşit oldu. Döviz kurlarına yönelik tahminlerde de yılbaşına göre önemli değişiklikler oldu.
'Dolar 1.6990 YTL olur'
2006 sonu dolar kuru tahmini yılbaşına göre yüzde 17 artarak 1.6990 YTL'ye, yılbaşında 1.7370 YTL olan avro kuru tahmini yüzde 15 artışla 2.1380 YTL'ye yükseldi.
Yılın ilk yarısına ait ekonomik durum tespit anketi sonuçları, yaşanan oldukça etkili dalgalanmaya rağmen işletmelerin ekonominin gidişine ve geleceğe yönelik olumlu beklentilerini koruduklarını ortaya koydu.
Mayısta gündeme gelen dalgalanma işletmelerin yıl sonu enflasyon ve döviz kuru tahminlerini yukarı çekti. İşletmelerin sürpriz gelişmeler beklentisi içinde olmadığı vurgulanan ankete göre, enflasyon ve kur tahminlerindeki yükseliş kabul edilebilir ölçülerde. Yıl sonu itibarıyla cari açığın GSMH'nın yüzde 6.5'ini aşmasının hâlâ kuvvetli bir olasılık olarak göründüğü belirtildi.
Yılın ikinci yarısında iç satışlarında düşüş bekleyen işletmelerin oranı yüzde 16.5, dış satışlarında düşüş bekleyenlerin oranı ise yüzde 12.5 oldu. İSO'nun anketine göre, geçen yılın ikinci yarısında yüzde 48.4 olan yeni siparişlerde artış bildiren işletmelerin oranı bu yılın ilk yarısında yüzde 40.8'e geriledi.
Ankete göre, bir önceki döneme göre istihdamda daralma yaşayan toplam işletmelerin oranı geçen yılın ikinci yarısında yüzde 25.4 iken, bu yılın ilk yarısında yüzde 26.3'e çıktı. İSO Başkanı Küçük, "İstihdam hâlâ en önemli birinci sorun. Sanayi tek başına istihdam sorununun çözümü için yeterli değildir, başka adresler yaratmalıyız" dedi.