Şans oyunlarında ikramiye artıyor, kesintiler azalıyor

Şans oyunlarında dağıtılan ikramiyeler artırılacak. Hasılattan kurumlara aktarılan paylar ile şans oyunu düzenleyen kurumlara işletme ve yatırım için ayrılan paylar ise azaltılacak.

ANKARA - Şans oyunlarında dağıtılan ikramiyeler artırılacak. Hasılattan kurumlara aktarılan paylar ile şans oyunu düzenleyen kurumlara işletme ve yatırım için ayrılan paylar ise azaltılacak.
Bakanlar Kurulu'nca kabul edilen şans oyunlarından alınan vergi, fon ve payların düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu. Yeni kanun tasarısına göre, şans oyunlarında dağıtılacak yıllık ortalama ikramiye tutarı, toplam hasılatın yüzde 40'ından az, yüzde 59'undan da fazla olamayacak. Şans oyunu düzenleyen kurum ve kuruluşların her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı ise aynı dönem içinde elde ettikleri hasılat ve diğer gelirler toplamının yüzde 20'lik bölümünü geçemeyecek.
Bakanlar Kurulu, bu oranı her bir kurum ve kuruluş itibarıyla ayrı ayrı veya topluca bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkili olacak. Şans oyunları vergisinin oranı, at yarışları ile futbol müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5, diğer şans oyunlarında yüzde 10 olacak.
THK payı kalktı
Şans oyunları hasılatından Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na aktarılacak pay, hasılattan yatırım ve işletme gideri için ayrılan paydan sonra kalacak tutar üzerinden hesaplanacak. Türk Hava Kuvvetleri'ni güçlendirmek amacıyla spor müsabakaları ve at yarışlarından kesilen paylar kaldırıldı. THK için sadece sinema, tiyatro, konser, sirk, fuar ve panayır giriş biletlerinden katılım payı alınacak. Tasarının gerekçesinde, yapılan düzenleme ile şans oyunlarında ödenen ikramiyelerin artacağı ifade edildi.