'Satanı biz de satarız'

Telekom'un özelleştirmesine karşı olan haber-iş kolunda örgütlü sendikaların üyeleri, Telekom ihalesinin yapıldığı saatlerde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) önünde hükümeti protesto etti.

ANKARA - Telekom'un özelleştirmesine karşı olan haber-iş kolunda örgütlü sendikaların üyeleri, Telekom ihalesinin yapıldığı saatlerde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) önünde hükümeti protesto etti. "Telekom vatandır, vatan satılmaz" sloganı atan grup, "Telekomu satanı biz de satarız. Hükümet unutmasın ki, seçimlere 1.5 yıl kaldı. Onları iktidar yapan halk, siyasi enkaz haline getirmesini de bilir" uyarısında bulundu.
Türk-İş'e bağlı Türkiye Haber-İş, Kamu-Sen'e bağlı Türk Haber-Sen ve KESK'e bağlı Haber-Sen üyesi 1000 kişilik grup, dün sabah Telekom ihalesinin ÖİB'de yapılacağı beklentisiyle binanın önünde toplandı. Türk-İş Başkanı Salih Kılıç, işçilerin işyerlerine sahip çıkarak büyük irade gösterdiklerini söyledi. Özelleştirme politikasını uygulayan iktidarların geçmişte akıbeti ne olduysa, şimdikilerin de aynı olacağını ifade eden Kılıç, "IMF'nin talimatlarını halkın iradesinden üstün tutanlar yine halkın iradesiyle siyasetten ellerini çekmek zoruna kaldılar" dedi.
Kılıç, işçilerin aleyhine oyun oynandığını, özelleştirmelere, sosyal güvenlik sistemini değiştirme çabalarına ve işçileri düşük ücretle çalıştırma ve taşeronlaşmaya 'evet' demeyeceklerini belirtirken, "İşçiler Çin işkencesi çektirmek isteyenlere demokratik tepkilerini çok kötü ortaya koyacaklardır. Bunu iktidar iyi bilmeli ve işverenler de iyi görmeli. Bizlere sahip çıkmayanların bir gün bu gök kubbeyi başlarına yıkacağız" diye konuştu. Haber-İş Başkanı Cengiz Teke de Türk Telekom'un elden çıkarılmaması gerektiğini kaydederken, "Halkın malını bu şekilde satmaya kimsenin hakkı yok. Altın yumurtlayan bu tavuğu hiç kimseye kestirmeyeceğiz" dedi.
Türk Haber-Sen Başkanı İsmail Karadavut, milli kurumların teker teker 'özelleştirme' adı altında yabancılar tarafından işgal edildiğini öne sürerken, Haber-Sen Başkanı Esin Yelekçi ise ülkenin büyük
emeklerle yaratılan kurumlarının 'yangından mal kaçırır gibi haraç mezat satıldığını' iddia etti.
Sendika dava açtı
Bu arada, Haber-Sen, Telekomünikasyon Kurulu'nun, Türk Telekom hisselerinin altyapı mülkiyeti ile birlikte devredilmesini öngören kararının iptali için Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açtı.
Telekomünikasyon Kurumu'na karşı dün açılan dava ile Telekom hisselerinin altyapının mülkiyetiyle birlikte devredilmesine ilişkin Telekomünikasyon Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talep ediliyor. KESK'e bağlı Haber-Sen'in dava dilekçesinde, şu görüşler dile getirildi:
"Karara göre, özelleştirme sonrası yeni firmayla yapılacak 'imtiyaz sözleşmesi' süresinin sonunda ana şebeke ve altyapının mülkiyeti firmaya bırakılacak. Mülkiyete tabi kılınan ve özel firmaya mülkiyetinin devri planlanan ana şebeke ve altyapı, esas itibarıyla, kamu hizmetine özgülenmiş/kamu hizmetiyle ilişkilendirilmiş bir kamu malı statüsündedir ve mülkiyete konu olamaz. Bu durum, GSM şirketleri (Turkcell, Telsim ve Avea) ile imzalanan 'imtiyaz sözleşmesi' hükümleri ile de sabittir. GSM firmaların kendi kurdukları şebeke/altyapı bile kamuya devredilirken, kamu firması olarak kamu adına kullanılan ana şebeke ve altyapının özel firmaya mülkiyet devri yoluyla verilmek istenilmesinin hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Telekom'un altyapısının işletmeciye bırakılması rekabete de aykırıdır."