Satınalma gücünde AB çok uzakta

Satın alma gücü paritesi (SAGP) ile AB ülkelerinde kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 100 olarak alındığında, Türkiye 29 puan ile son sırada kalıyor.

ANKARA - Satın alma gücü paritesi (SAGP) ile AB ülkelerinde kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 100 olarak alındığında, Türkiye 29 puan ile son sırada kalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Satınalma Gücü Paritesiyle Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 2003 Yılı Kesin ve 2004 Yılı Geçici Sonuçlarını' açıkladı. Bu sonuçlara göre, 2003 yılında AB'ye üye 25 ülkede ortalama 100 olan GSYH hacim endeksi, 34 ülke ile karşılaştırıldığında Türkiye 27 ile en düşük, Lüksemburg ise 219 ile en yüksek değere sahip bulunuyor. 2004 yılı geçici sonuçlarına göre de sonuç değişmiyor ve Türkiye 29 puan ile en düşük, Lüksemburg ise 227 puan ile en yüksek değere sahip ülkeler oluyor