'Satışın durdurulması şart'

CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Harun Akın, "Yassı mamul üretiminin artırılması ve Erdemir'in satışının durdurulması, ülke stratejisi açısından uzun vadede şart" dedi.

ZONGULDAK - CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Harun Akın, "Yassı mamul üretiminin artırılması ve Erdemir'in satışının durdurulması, ülke stratejisi açısından uzun vadede şart" dedi. Akın, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin AB ile yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde devletin demir-çelik tesisi kuramayacağını, Erdemir'in elden çıkarılmasının ise ülkeyi gelecekte daha zora sokacağını iddia etti. Erdemir gibi tesisi yeniden kurmanın 1 milyon ton üretim kapasitesiyle 2 milyar dolara mal olacağını öne süren Akın, şunları kaydetti:
"Fabrikanın satılması devlet tekelinden özel tekele geçiş olacak. Erdemir, olasılıkla yabancı çokuluslu şirketler tarafından ele geçirileceğinden sakıncalar daha da büyüyebilecek. Yassı mamul üretiminin artırılması ve Erdemir'in satışının durdurulması ülke stratejisi açısından uzun vadede şart. 2006 sonuna kadar 1.1 milyar dolarlık yatırım uygulaması başlatan şirketi bu yatırımların bedelini aşmayan fiyata satmak sorumluluğu ya da sorumsuzluğu nasıl üstlenebilir? Fabrikaları, limanları, demir madenleri ve arazileri de dahil olmak üzere yeniden yapım maliyeti 12 milyar dolar olan bir kuruluşu 1 milyar dolara elden çıkarmak nasıl açıklanabilir?" Akın bu arada, Rekabet Kurulu'nun Erdemir'in satışını engellemek için yeterli gerekçeye sahip olduğu halde, bunu yapmadığını iddia etti. Akın, "Fabrikayı ele geçiren dünya devi, tekel konumu nedeniyle Türk müşteriler karşısında fiyatları yukarı çekebilecek. Böylece, Türkiye'deki birçok sanayi sektöründe rekabet avantajı azalacak" dedi.