Saudi Oger Türk Telekom'a özelleştirmede ödediği parayı 'sabit ücret'le çıkarmış

Saudi Oger Türk Telekom'a özelleştirmede ödediği parayı 'sabit ücret'le çıkarmış
Saudi Oger Türk Telekom'a özelleştirmede ödediği parayı 'sabit ücret'le çıkarmış

Hisse devir törenine Oger Başkanı Muhammet Hariri, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci (soldan sağa) katılmıştı. FOTOĞRAF: MUSTAFA ABADAN / AA

2005 yılında 6.55 milyar TL'ye Hariri ailesinin şirketi Saudi Oger'e satılan Türk Telekom'un sadece 2008 yılında telefon kullanıcılarından sabit ücret adı altında tahsil ettiği tutar 1 milyar 902 milyon liraya ulaştı
Haber: RİFAT BAŞARAN / Arşivi

ANKARA - Türk Telekom, kullanıcıların tepkisine neden olan sabit ücretten 2008 yılında 1 milyar 902 milyon 283 bin 878 TL gelir elde etti. Sabit ücret uygulamasının hukuka aykırı olmadığını belirten Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise bu ücretin telefon hattının bakım, onarım ve işletim maliyetleri nedeniyle alındığını söyledi.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, MHP’li Alim Işık ve Kemalettin Nalcı’nın Türk Telekom ile ilgili yazılı soru önergelerini yanıtladı. Işık, Bakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, Telekom’da sabit ücret uygulamasının yargı kararına rağmen sürdüğünü belirterek, ‘Telekom’un bu işten dolayı kazancını’ ve ‘sadece internet hizmeti almak isteyen abonelerin, telefon hizmeti almasa bile bu ücreti hangi gerekçe ile ödemek zorunda olduğunu’ sordu.
Bakan Yıldırım ise Işık’ın önergesine verdiği yanıtta, Türk Telekom’un Oger Telekom’a satışı ile kamu şirketi olmaktan çıktığını belirterek, kurumun 2008 yılı itibarıyla 17 milyon 502 bin 205 abonesi olduğunu söyledi. Telekom’un 2008 yılında sabit ücret gelirinin 1 milyar 902 milyon 283 bin 878 TL olduğunu belirten Yıldırım, brüt satış gelirinin ise 7 milyar 986 milyon 136 bin 751 TL olduğunu vurguladı. 

Hattı aktif tutma bedeli
5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun ‘Tarifelerin Düzenlenmesi’ başlıklı 13. maddesini anımsatan Yıldırım şunları söyledi:
“Bu hükümden de anlaşıldığı üzere sabit ücret işletmeci tarafından uygulanan tarifeler kapsamında yer almakta olup, sabit ücret alınmasında herhangi bir hukuka aykırılık söz konusu değildir. Bununla birlikte Türk Telekom tarafından uygulanan tarifeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemelerine tabi olup, Türk Telekom tarafından alınmakta olan sabit ücretler de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onayını müteakiben uygulamaya konulmaktadır. Sabit ücret, ses ve veri iletiminde kullanılan telefon hattının bakım ve onarım maliyetlerini içermekte olup, fiziksel hattın aktif olarak tutulabilmesi için alınmaktadır. Abone sadece internet hizmeti talep etse dahi, telefon hattının aktif tutulması gerekmektedir ve bu işlemin Türk Telekom’a maliyeti sabit ücret yoluyla karşılanmaktadır. 

‘AB’de de sabit ücret var’
Sabit ücret uygulaması Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede sabit telefon hattının bakım, onarım ve işletim maliyetleri karşılığında alınmaktadır. Bu yönüyle ele alındığında kullanıcıların aldığı hizmetin ses hizmeti veya internet erişim hizmeti olması önem arzetmektedir; zira her iki kullanımda da telefon hattının bakım, onarım ve işletim maliyetleri bulunmaktadır”

Detay kayıt bulunamadı
MHP’li Kemalettin Nalcı ise Kırklareli’nin Demirköy İlçesinde bazı vatandaşlara anormal faturalar geldiğini belirterek bu konuda “Herhangi bir girişim olup olmadığını” sordu.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Kemalettin Nalcı’nın önergesine verdiği yanıtta ise “Söz konusu ilçede şikayetin münferit bir olaydan kaynaklandığı ve tahakkuk ettirilen faturada, ücretlendirme yönünden herhangi bir hesap hatası bulunmadığı ancak sehven sözkonusu faturalandırmada anılan kişinin o dönemdeki fatura detay kayıtlarının temin edilememesinden kaynaklandığı tespit edilmiş bulunmaktadır. Türk Telekom tarafından bu hususun telafisi cihetine gidildiği ve müşteri mağduriyetine sebebiyet vermemek amacıyla ilgili borcun taksitler halinde tahsil edilmesine karar verildiği bildirildi” ifadelerini kullandı.

Hariri ailesi satın aldı 
Özelleştirme kapsamında Türk Telekom’un yüzde 55 oranındaki hissesinin blok satışı için 1 Temmuz 2005 tarihinde gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi, suikasta kurban giden eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin ailesine ait olan Saudi Oger’in şirketi Oger Telecom ile Telecom Italia ve BT Telconsult’tan oluşan konsorsiyum verdi. Konsorsiyumun teklifi 6.55 milyar dolar olmuştu.
Özelleştirme ihalesindeki en iyi ikinci teklifi ise, 6.5 milyar dolar ile Etisalat-Çalık Ortak Girişim Grubu vermişti.