'Savunmada' dev evlilik

Türkiye'nin savunma sanayii devleri Aselsan, TAI, Havelsan ve Roketsan, güçlerini birleştiriyor. Holding çatısı altında bir araya gelmesi planlanan şirketlerin, yatırım ve ihalelerde birlikte hareket ederek yerli savunma sanayiinin uluslararası firmalarla rekabet gücünü artırması hedefleniyor.
Haber: TOLGA AKINER / Arşivi

ANKARA - Türkiye'nin savunma sanayii devleri Aselsan, TAI, Havelsan ve Roketsan, güçlerini birleştiriyor. Holding çatısı altında bir araya gelmesi planlanan şirketlerin, yatırım ve ihalelerde birlikte hareket ederek yerli savunma sanayiinin uluslararası firmalarla rekabet gücünü artırması hedefleniyor. Mayıs ayında Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin gündemine gelecek 'dev evlilik' gerçekleşirken yeni holdingi profesyonel bir CEO yönetecek, holding hisseleri borsada işlem görecek.
Maksimum yerli üretim
Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın (SSM) bir süredir sürdürdüğü holding projesinin altyapı çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da gündeme gelen konu hakkında SSM Müsteşarı Murad Bayar, bu konuda kurul üyelerine geniş bir sunum yaptı.
Edinilen bilgiye göre; Türk savunma sanayiinin uluslararası piyasalardaki savunma sanayii devleriyle rekabet gücünü artırma arayışı çerçevesinde gündeme gelen proje ile Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni sistemlerin yerli olanakların maksimum kullanılarak üretimi öngörülüyor. Savunma sanayiinde ciddi bir oyuncu olabilmek için güçlü sermaye yapısı ve rekabet gücünün önemine dikkat çeken yetkililer, savunma sanayiinin lokomotifi olan Aselsan, TAI, Roketsan ve Havelsan'ın, sermayelerini birleştirerek yerli üretim gücünü en akılcı şekilde kullanabilecek bir yapının oluşturulmasının hedeflendiğini belirtiyor.
KİT olmayacak
Yetkililer, söz konusu projenin sağlıklı bir şekilde yapılanması ve işletilmesi durumunda, Türkiye'nin yıllık 3-3.5 milyar dolar civarında olan ve halen ancak yüzde 25'i yerli savunma sanayiinden karşılanan yeni sistem ihtiyacının, yüzde 50-60'ının karşılanabileceğini ifade ediyorlar. Yetkililer bu durumda, her yıl yeni sistem alımı için dışarıya giden 1-1.5 milyar doların Türkiye'de kalacağına dikkat çekiyorlar.
TSK'nın ihtiyacı olan yeni sistemlerin sağlanmasında, Milli Savunma Bakanlığı'nın iç ve dış alımlarının yanı sıra SSM'nin de alımlar yaptığına dikkat çeken yetkililer, söz konusu çok başlılığın tek elde toplanmasının rekabet gücüne olumlu yansıyacağı görüşünü savunuyorlar. 'KİT olmayan' ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun faaliyet göstermesi planlanan holding projesi ile ilgili nihai kararı verecek olan ise ilkbahar aylarında toplanması beklenen Savunma Sanayii İcra Komitesi olacak.
Yönetim hissedarlara
Aselsan, TAI, Havelsan ve Roketsan holding çatısı altında, yatırımlarda ve ihalelerde ortak hareket edecek. Yaklaşık 500-600 milyon dolarlık sermayeye sahip olacak holdingin yönetimi, dört şirketin halihazırdaki hissedarlarından oluşacak. Ancak, kurulacak holdinge profesyonel bir yönetim anlayışı kazandırmak amacıyla sektörü iyi bilen bir uzman CEO olarak yönetim kurulunun altında geniş yetkilerle çalışacak.
İMKB'ye açılacak
Holdingin, sisteme entegrasyonunun sağlanmasının ardından, uzun vadede, yüzde 15'i halka açık olan Aselsan'da olduğu gibi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmesi bekleniyor.