Sayıştay: Borç silmeyin

Sayıştay, Tasarruf MevduatıSigortaFonu'nun (TMSF) tahsilatı hızlandırdığı bir dönemde batık bankalarnedeniyle Hazine'ye olan 42 milyar 673 milyon dolarlık borcun silinmesine karşı çıktı.

ANKARA - Sayıştay, Tasarruf MevduatıSigortaFonu'nun (TMSF) tahsilatı hızlandırdığı bir dönemde batık bankalarnedeniyle Hazine'ye olan 42 milyar 673 milyon dolarlık borcun silinmesine karşı çıktı. Bu borç yapısının her iki kurum açısından da olumsuz olduğunu ve TMSF'nin borcun tamamını ödemesinin mümkün olmadığını kabul eden Sayıştay, siyasi bir kararla borcun silinmesi durumunda bile yapılacak tahsilatlardan Hazine'ye ödeme yapılmasını sağlayacak bir yapı kurulması gerektiği uyarısında bulundu.
Sayıştay, Hazine'nin alacaklarından vadesinde tahsil edilemeyenlerin takibe alınarak ayrıca izlendiği hesaba yönelik yaptığı denetimde de, takipteki bütün alacakların kaydedilmediğini saptadı.
Uygunluk verilmedi
Devlet Borçları Saymanlığı'na göre bu hesapta geçen yıl sonu itibarıyla 9.4 katrilyon lira takibe alınmış borç bulunurken, Hazine'nin yayımladığı Hazine alacaklarına ilişkin mali nitelikli tablo ve raporlamalara göre vadesi geçmiş alacak miktarının 31.4 katrilyon lira olarak göründüğü belirlendi.
Kayıtların incelenmesinden Takipteki Hazine Alacakları Hesabı'na yalnızca anapara alacakların kaydedildiği, bu tutarlara ilişkin faizlerin kaydedilmediği ortaya çıktı. Bu nedenle, Sayıştay Genel Kurulu, 6 Ekim'deki genel kurulunda Takipteki Hazine Alacakları Hesabı'na uygunluk verilmemesini kararlaştırdı. Sayıştay'ın yaptığı hesaplamaya göre TMSF'nin toplam borç tutarı 49 milyar 273 milyon dolarken bu rakamın ancak yüzde 12'si tahsil edildi.