Sayıştay'da uzlaşı için beş koşul

Sayıştay Kanunu teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda iki hafta süren görüşmelerinde bir madde bile geçilemedi. Yasa teklifinin geneli üzerinde çok sayıda CHP milletvekili söz aldı.

ANKARA - Sayıştay Kanunu teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda iki hafta süren görüşmelerinde bir madde bile geçilemedi. Yasa teklifinin geneli üzerinde çok sayıda CHP milletvekili söz aldı. CHP'liler sadece birinci madde için bile 30 değişiklik önergesi hazırlayarak görüşmeleri kilitledi. Komisyon gelecek hafta salı günü toplanacak.
CHP ile uzlaşma arayışına giren AKP, Sayıştay üyeliklerine aday gösterilecek meslek mensuplarının Sayıştay Genel Kurulu tarafından, dışarıdan seçilecek üyelerin ise TBMM tarafından doğrudan belirlenmesini önerdi. CHP bu öneriye karşı çıktı. CHP'li Akif Hamzaçebi, uzlaşı için olmazsa olmaz beş koşulları bulunduğunu söyledi. Hamzaçebi bu koşulları, üye adaylarının Sayıştay Genel Kurulu'nca belirlenmesi, üyelerin görev süresine getirilen 12 yıllık sınırlamanın kaldırılması, Rapor Değerlendirme Kurulu'ndan vazgeçilmesi, bağımsız dış denetim şirketlerinden hizmet alımına gidilmemesi ve Yüksek Denetleme Kurulu personelinin durumunun netliğe kavuşturulması olarak sıraladı.