Şeker Kurulu kurumsuz kaldı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan anlaşma gereği yapısal önlemler çerçevesinde çıkarılan Şeker Kanunu ile kurulan Şeker Kurumu ve idari birimleri kaldırılırken, kurumun karar organı Şeker Kurulu'nun, personeli olmadan iki yıl görev yapması öngörüldü.

ANKARA - Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan anlaşma gereği yapısal önlemler çerçevesinde çıkarılan Şeker Kanunu ile kurulan Şeker Kurumu ve idari birimleri kaldırılırken, kurumun karar organı Şeker Kurulu'nun, personeli olmadan iki yıl görev yapması öngörüldü. 31 Aralık 2004 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Şeker Kurumu ve idari birimleri kapatılırken, kurulun görev süresi 31 Aralık 2006'ya kadar uzatıldı.
57 kadrosu bulunan, toplam 26 personelin görev yaptığı Şeker Kurumu'nda, idari birimlerin kapatılması ve personelin dağıtılmasından sonra şeker piyasasını düzenleyen, kotaları dağıtan ve üretimleri kontrol eden kurulun görevini nasıl yerine getireceği tartışılıyor. Kurumun karar organı niteliğinde olan Şeker Kurulu, Şeker Kanunu kapsamındaki her türlü kararları alıp, bunları uygulama yetkisine sahip bulunuyor.