Şeker Kurumu kurtuluyor

Şeker Kurumu'nun lağvedilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yargıdan döndü. Danıştay, kararın yürütmesini durdururken, iptal için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

ANKARA - Şeker Kurumu'nun lağvedilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yargıdan döndü. Danıştay, kararın yürütmesini durdururken, iptal için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Şeker-İş Sendikası, kurumun görev süresinin 31 Aralık 2004 itibarıyla sona erdirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ile buna dayanak gösterilen Sanayi Bakanlığı'nın işleminin, iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesini de istedi.
Danıştay 13. Dairesi, dava konusu işlemlerin dayanağı olan Şeker Kanunu'nun geçici 8. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin karar verinceye kadar, Bakanlar Kurulu Kararı ile Sanayi Bakanlığı işleminin yürütülmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi.
Daire gerekçesinde, Anayasa'ya göre yasama yetkisinin TBMM'ye ait olduğu ve bu yetkinin devredilemeyeceğine dikkat çekilirken, 'iptali istenen maddede yetki devrinin çerçevesi ve sınırlarının çizilmediği, Bakanlar Kurulu'na kural koyucu, geniş bir takdir alanı tanındığı' görüşüne yer verildi.