'Sektörde ürünler artıyor'

Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır yüksek oranlarda seyreden sigortalanma oranının, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde ülkemizde de yavaş bir hızlanmayla da olsa yakalanması bekleniyor.

Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır yüksek oranlarda seyreden sigortalanma oranının, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde ülkemizde de yavaş bir hızlanmayla da olsa yakalanması bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi için temel gereksinimin sigortacılığın kendi kanunlarının çıkması olduğunu söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mahir Bayyurdoğlu, sektörün devlet tarafından destek görmesinin de sektörel büyümenin bir başka koşulu olduğunun altını çizdi.
Bayyurdoğlu, "Her ne kadar mali kârlılık düşmekte ise de, başarıyla devam eden enflasyon politikası sayesinde sigorta sektörü, doğru risk değerlendirmesiyle ürün gamında daha zengin içeriklere sahip olacak ve mali bünyesini sağlam bir şekilde sürdürecektir" dedi.
Önümüzdeki süreçte sigorta sektörünün nasıl bir gidişatı olacağını düşünüyorsunuz?
2005 yılı içerisinde hayata geçirilmesi beklenen mortgage sistemi ile birlikte, inşaat sektöründe beklenen canlılığın, sigorta sektörüne de yansıyacağını düşünüyoruz. Gerek inşaat ve gerekse yangın sigortaları anlamında taleplerin artacağı öngörülüyor. Ancak geçtiğimiz yıllardaki büyük yatırımların bu yıl gündeme gelmesini beklemiyoruz. Bu da büyük proje sigortaları açısından 2005 yılının 2004 yılı kadar hareketli geçmeyeceği anlamına geliyor. Buna mukabil, yangın sigortaları açısından 2004 yılı seyri devam edecektir. 2004 yılında yaklaşık yüzde 24'lük reel büyüme hızına ulaşan sigorta sektörü, aynı hızla olmasa bile 2005 yılında da reel anlamda büyümeye devam edecektir. Oto satışlarındaki yavaşlamaya rağmen, Avrupa Birliği ile müzakere sürecinin piyasalarda yarattığı olumlu hava, ekonomideki büyüme hedefleri ve kalıcı yatırıma yönelik yabancı sermaye beklentisi, sigorta sektörünün içinde bulunduğu büyüme sürecinin 2005 yılında da devam edeceğini göstermektedir.
Anadolu Sigorta'nın acentelerin verimliliğinin artmasına yönelik çalışmaları nelerdir?
Acente ağı düzeyi değerlendirilirken öncelikli kriterin nicelikten ziyade nitelik olduğu kanaatindeyiz. Derinlemesine bilgi sahibi olmayan bir acente ağının sektöre zarar vereceği şüphesizdir. Anadolu Sigorta, acente kuruluşu sırasında seçici davranma politikası izlemektedir. Bu suretle, her bir acentemizin eğitimine de maksimum özeni göstermekteyiz. Acentelerin ortalama prim üretiminin, beklenen verimlilik düzeyinde olmadığını görüyoruz. Bunun en önemli nedeni var olan sigortalıların el değiştirmesi üzerine kurulu bir pazarlama stratejisi izlenmesidir. Bu nedenle sigorta ile tanışmamış potansiyel müşterilere ve farklı sigorta konularına yönelinmesi gerekmektedir.Aviva pazardan memnun
Aviva Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Keti Bonofiyel, Aviva Grubu'nun Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda en hızlı büyüyecek finansal pazarlardan biri olarak gördüğünü söyledi.
Genel müdür Keti Bonofiyel, sigorta sektörü ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi; "Ülkemizde Bireysel Emeklilik Sistemi'nin hayata geçişi ile birlikte sigorta sektörü de önemli bir ivme kazandı. Sistemin hem Türk insanı hem de sektör için önemi büyük. Bana göre doğru zamanda iyi bir başlangıç yapmak herkes için büyük önem taşıyordu ve Türkiye bunu başardı."
Aviva Grubu olarak dünyanın birçok ülkesinde birbirinden çok farklı karakteristikleri olan pazarlarda ve farklı şekillerde uygulanan emeklilik sistemlerinde müşterilerine hizmet sunduklarını hatırlatan Bonofiyel, "Grubumuz, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde sosyal ve ekonomik değişiklikler ile yerel uygulamaları yakından takip edip, pazar koşullarına en uygun stratejilerle hareket ediyor. Aviva Grubu, bu uluslararası yaklaşımla ve 300 yıllık tecrübesiyle, Türkiye'de sektörün geleceğini çok olumlu görüyor ve Türkiye'yi önümüzdeki 10-15 yılda en hızlı büyüyecek olan finansal pazarlardan biri olarak nitelendiriyor" diye konuştu.
'Yabancı yatırımcı arttı'
Bonofiyel, şöyle devam etti: "Aviva, bu büyümenin Türkiye'nin hızlı büyüme oranının çok daha üzerinde olmasını bekliyor. Bu büyümenin içinde en fazla pay alacak olan sektör ise hayat ve bireysel emeklilik. Aviva Hayat ve Emeklilik olarak Türkiye'ye geldiğimizden beri pazarı uzun vadeli ve olumlu bir bakış açısıyla izledik. Aviva'nın Türkiye'de yatırım yapmasından sonra burada yatırım yapmak isteyen yabancı şirketlerin sayısında artış gözlemliyoruz."


Basım: Çıta yükselecek
Avrupa Birliği'ne (AB) uyum süreciyle birlikte her sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de hareketlenme başladı. Sigorta sektörü bir yandan yasanın çıkmasını beklerken diğer yandan faaliyetlerini AB normlarına uygun hale getirmek için çalışıyor. Başak Sigorta Genel Müdürvekili Enis Basım, AB uyum süreciyle birlikte Türk sigorta pazarına yabancı sermayenin ilgisinin artacağını söyledi.
Enis Basım, teorik önemi yüksek olan sigortanın AB uyum süreciyle birlikte Türkiye'de daha çok önemseneceğini söyledi. Basım, şöyle devam etti: "Yüksek bir know how'la gelecek yabancı sermayenin Türkiye'de bize ciddi bir rakip olacağı muhakkak. O zaman bize düşen görev şirketlerimizde rekabet standartlarını yakalamak. Biz ülkemizi tanıdığımız için avantaj sahibiyiz. Ancak bu avantajı büyütüp rehavete kapılmamalıyız. Kalite çıtası ve prim yükselecek."
'Ekili araziler riske açık'
Türkiye'de 11 milyon ekili arazinin dolu ve diğer risklere açık olduğunu söyleyen Basım, "Bu risklerin teminat altına alınması lazım" diye konuştu. Tarım yasa taslağının sağlıklı unsurlar içerdiğine de değinen Basım, "Taslak dünyadaki en iyi örneklerden biri" dedi.
Sorumluluk sigortalarına da değinen Enis Basım, "Sadece tıp alanında değil, diğer profesyonellerin sebep olabileceği zararların tazmininde de güvence olması gerekiyor. Mesuliyet sigortaları sosyal gelişmişlik seviyesinin yükseldiğinin göstergesi" açıklamasını yaptı.


Acıbadem'de yeni yönetim
Acıbadem Hastanesi Direktörlüğü'nü sürdüren Dr. Ömer Karahan, Acıbadem Sigorta Genel Müdürlüğü'ne vekâleten atandı. Karahan, Murahhas Üyelik görevini de yürütecek. İlker Çalık ise Acıbadem Sigorta'nın mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.


Aksigorta'dan 'minik'lere ödül
Aksigorta'nın ilkokul öğrencileri arasında 11 yıldır düzenlediği ve bu yıl Mardin'de gerçekleşen 'Yangın, Deprem ve Sigorta' konulu resim yarışması sonuçlandı. Yarışmanın birincisi Seren Akdağ, ikincisi A. Hakim Alptekin ve üçüncüsü Bayram Korhan isimli öğrenciler oldu. Aksigorta tarafından düzenlenen yarışma, ilköğretim çocuklarını deprem ve yangının yanı sıra, sigorta konusunda bilgilendirmeyi ve yeteneklerini ödüllendirmeyi hedefliyor.


Ticaret'te genel müdür değişti
İsmet Tokgöz, mayıs ayı itibarıyla Ticaret Sigorta Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Tokgöz, Sigorta Denetleme Kurulu'nda sigorta denetleme uzmanı olarak 14 yıl çalıştı. Tokgöz, 1996'dan bu yana Ticaret Sigortada genel müdür yardımcısıydı.


AXA Oyak'ın 'Oscar'ı var
AXA Oyak İnsan Kaynakları, kurum kültürünün pekiştirilmesi ve çalışanlara özümsetilmesi için şirketin temel değerlerini yansıtan bir film yarışması düzenledi.
'Değerler Oscar'ı adı verilen bu çalışmada şirket çalışanları gruplar halinde şirket değerlerini konu alan kısa filmler çekti.
30 Nisan'da düzenlenen gecede, AXA Oyak'ın değerlerini en iyi yansıtan çalışmaların sahiplerine ödülleri görkemli bir sunum ve film gösterimleri ile dağıtıldı.