Sektörün iki lider şirketinin yöneticisinden ortak çağrı

Özellikle kasko, trafik ve sağlık sigortalarında zarar eden sigorta şirketlerinin temsilcileri artık aralarındaki rekabetin sorgulanmasını istiyorlar.
Haber: NOYAN DOĞAN - noyan.dogan@radikal.com.tr / Arşivi

HABER ANALİZ
Sigorta şirketleri son iki-üç yıldır özellikle en çok üretimin ve poliçe satışının gerçekleştirildiği kasko, trafik ve sağlık sigortalarında zarar ediyorlar. Daha açık bir anlatımla, sigorta sektörünün lokomotifi sayılan branşlarda zarar ciddi boyutlara ulaşmış durumda. İşin ilginci, son dönemde bu branşlar arasına yangın sigortalarının da eklenmiş olması. Zarar edilmesinin temel nedeni ise, şirketler arasında yaşanan rekabet.
Şimdi diyeceksiniz ki, rekabetin neresi kötü? Doğru da bu rekabet kalitede, hizmette değil sadece ve sürekli olarak fiyatta yaşanırsa maalesef sonucu iyi olmuyor. Aynen bugün sektörde olduğu gibi.

Sigortacılığın iki tarafı
İşin aslını isterseniz fiyat rekabeti mevcut durumda sigortalının yani, tüketicinin işine yarıyor. Ancak unutulmaması gerekir ki, sigortacılığın iki tarafı var. Bir tarafta tüketici, diğer tarafta ise sigorta şirketi. Bir başka deyişle arz edenle talep eden. Malumunuz, her iki tarafın da ticarette memnun olması gerekir.
Ama bugünkü durumdan tek bir taraf memnun; tüketici. O zaman da akıllara şöyle bir soru geliyor. Bu durum tüketici lehine daha ne kadar sürdürülebilir? Tabii akıllara takılan bir başka soru da, sigorta şirketleri daha ne kadar zarar ederek, iş yapmaya devam edebilirler?

Tek memnun tüketici
İşte bu iki soruyu sigorta sektörünün iki lider şirketinin yöneticisine sordum… Prim üretiminde sektörde lider olan Axa Sigorta Genel Müdürü Cemal Ererdi ve üretimde ikinci sırada yeralan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su. İşin ilginci her iki şirket yöneticisinin de bu rekabetten şikâyetçi olmaları ve artık bu konuda önlem almanın zamanının geldiğini vurgulamaları.
Piyasa kazanmak rekabet koşullarında yapılabilecek pek çok şey olduğu doğru; ancak, sanırım zarar etmek pahasına fiyat indirmek çok anlamlı gelmiyor. Bir başka deyişle, piyasa payı elde etmek, hatta bazen korumak için zararı göze almak çok da tercih edilebilecek bir yöntem değil. Sigortacılığın temeli sayılan risk seçimi anlayışını bir yana bırakılmaz.

Zarara dur diyecek olan yine biziz
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, pazardan pay kapma yarışının özellikle kasko, trafik, sağlık branşlarında yoğunlaştığını ve bu rekabetin fiyatlara yansıdığını, ortaya da zarar çıktığını söylüyor. Mustafa Su, “Zararın en büyük nedeni, firmaların pazardan pay kapmak uğruna yaptıkları fiyat rekabetinden kaynaklanıyor. Buna dur diyecek de yine firmaların kendileridir” diyor.

Çekilme tehlikesi var
Su, bu durumun sonucunda kimi şirketlerin zarar ettikleri branştan çekileceklerini, kimilerinin ise ortak arayışına gireceğini belirterek, önümüzdeki dönemin sigorta şirketleri açısından değişim ve dönüşüm süreci olacağını söylüyor. Su, “Tüm şirketlerin gerek sigortalılarına ve gerek sektöre karşı sorumluluk bilinci ile hareket ederek pazardan pay kaybetme endişesinden uzaklaşarak rasyonel fiyatlandırma yapmaları gerekmektedir” diyor. Su, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Şikâyet etmek yerine bu değişimi fırsat bilip kendini yeni koşullara uyduranlar bu dönemden başarılı çıkacaktır. Sektörün kötü gidişine ilişkin olarak başkalarını ya da sektörü şuçlayan yöneticiler ise öncelikle kendileri pazardan pay kapma yarışı yerine rasyonel fiyatlandırma yapmalıdırlar.”

Sigortalı aldığı teminatı sorgulamalı
Mustafa Su, sigorta şirketleri arasında yaşanan rekabetin tüketici lehine olduğunu belirterek, şunları söylüyor:
“Ancak rekabetin sadece fiyat odaklı olmaması gerekir. Fiyatta yaşanan aşırı rekabet bir süre sonra hizmet kalitesinde düşüşü meydana getirmemeli. Sigorta şirketleri kaliteli hizmeti uygun fiyatla temin etmeye çalışırken, sigortalılar da ödedikleri paraya karşı hangi teminatları aldıklarını iyi sorgulamalı. Sigortacılık güvene dayanan bir iş olduğu için, aşırı rekabet sigortalıların zararına olacak şekilde sigorta şirketlerinin mali yapısını aşındırmamalı.”

Kolaycılıktan kaçıp sarmaldan çıkalım
Axa CEO’su Cemal Ererdi, sektörün zarar etmesinin nedenlerine değinerek, “Sermayedarların yatırımlarının getirisi yerine piyasa payına oynama hedefini yöneticilere vermesi, şirket yöneticilerinin serbest rekabeti yeterince kavrayamaması gibi iki önemli konu bu tabloyu yarattı” diyor.

Kolaycılığa gidiliyor
Ererdi, şunları söylüyor:
“Yöneticiler piyasa payı elde etme ya da piyasa payını korumak adına fiyat düşürmek kolaycılığına yönelmekte, rakibe göre fiyatlama yapmakta, dolayısı ile sürekli düşen fiyatlarla iş yazmaktalar. Yine risk seçimi anlayışını terk ederek her işi kabul etme anlayışına yönelmekteler ve prim üretimini arttırmaktalar. Bunun sonucunda da sektör maalesef sürekli ve giderek büyüyen zarar eden bir sarmala girmektedir.” Ererdi, şirketlerin zararı bugüne kadar sürdürdüklerine de değinerek, “Mevcut rezervler bunu karşılamıştır. Ancak bundan sonra tüm şirketlerin zararları mevcut sermayelerinin erozyonunu arttıracaktır. Bu şirketler denetim otoritesinin talep edeceği sermaye
artışını karşılayabilmeleri durumunda hayatlarını devam ettirecek yoksa sigortalılara zorluklar
yaşatabileceklerdir.”

Poliçe fiyatları olağandışı artacak
Axa CEO’su Cemal Ererdi, sigortalıların bugüne kadar geniş kaynaklara sahip bir sektörde poliçeleri makul fiyatla satın aldıkları için sorun yaşamadıklarını belirterek: “Dolayısı ile sigortalılar kısa vadeli avantaj yaşadılar. Ancak bu kaynakların azalıp, taahhütlerin karşılanamaması noktasında, hizmette ve hasarda şirketlerin kıt kaynakları sebebi ile sorunlar yaşayabilecekler ve olağandışı fiyat artışları ile karşılaşabilecekler. Bu durumda sigortalıların
tekrar güvenli şirketlere doğru yöneleceklerini düşünüyorum” diye konuştu.


  ETİKETLER:

  Anadolu

  ,

  Cunda

  ,

  haber