Sen misin amiri suçlayan

Gümrükte soruşturma

Gümrük Müsteşarvekili Mehmet Şahin, kendisini akaryakıt kaçakçılığına göz yummakla suçlayan müfettişlere soruşturma başlattı. Şahin, "Suçlamalar iftira olduğu için raporu yargıya göndermedim" dedi.

ANKARA - Gümrük Müsteşarvekili Mehmet Şahin kendisini kaçaklığa yardımla suçlayan gümrük müfettişleri ile Teftiş Kurulu Başkanı hakkında idari tahkikat başlattı. Şahin, müfettişlerce hazırlanan raporun da 'sahte' olduğunu söyledi. Gümrük Teftiş Kurulu Başmüfettişi Mehmet Eryılmaz ve müfettiş yardımcısı Yakup Güneş tarafından hazırlanan akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili raporda, Gebze Petrokimya İhtisas Gümrüğü'nde 'White Spirit' olarak beyan edilen malın, aslında akaryakıt olduğu ortaya çıkarılmış ve bu ithalata izin verilmesi ve firma yetkilileriyle görüşme yapması gerekçe gösterilerek Gümrük Müsteşarvekili Mehmet Şahin'in de 'kaçakçılığa yardım' etmekle suçlanmıştı.
Söz konusu rapor, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'e sunulmuş, konunun Teftiş Kurulu'nca soruşturulması talep edilmişti. Tüzmen ise raporu, teftiş kurulu amiri konumundaki müsteşarvekili Şahin'e göndermişti.
Basın toplantısında, raporu 'sahte' olarak niteleyen Şahin, bu tanımla, 'içeriği itibarıyla yanıltıcı belge'yi kastettiğini, yanlış yapanlar hakkında hukuki ve ceza davası açacağını söyledi. Şahin, Teftiş Kurulu Başkanı Erdener Demirağ'a yazılı talimat vererek suçlamaların delilleri de eklenmek kaydıyla kendisine izah, ispat ve tevsikini istediğini, ancak sonuç alamadığını söyledi. Teftiş Kurulu Başkanı Demirağ ile başmüfettiş Mehmet Eryılmaz ve müfettiş yardımcısı Yakup Güneş hakkında idari tahkikat başlattığını belirten Şahin, "Artık yapanın yanına kâr kalmayacaktır" dedi.