Sendikalar işini yapmıyor

Toplusözleşme anketinde memurların yüzde 73'ü, 'Sendikalar görevlerini iyi yapmıyor' dedi. Yüzde 27.5'iyse görüşmelerin uzlaşmazlıkla bitmesinde hükümeti sorumlu tuttu.

ANKARA - Memurlara yönelik yayın yapan 'memurlar.net' sitesinde düzenlenen ankete katılanların yüzde 66.8'i, memur maaşına yapılacak zammın oylarını etkileyeceğini belirtti.
'www.memurlar.net' web sitesinde yer alan ankette, hükümet ve memur konfederasyonları arasındaki toplugörüşmeler sonrasında 'Verilecek zam, seçimlerde oyunuzu etkiler mi?' sorusuna yanıt veren 31 bin 458 kişiden yüzde 66.8'i 'evet', yüzde 33.2'si 'hayır' seçeneğini işaretledi. 'Zam konusunda hükümetten umutlu musunuz?' sorusuna yanıt veren 26 bin 234 kişiden yüzde 82.2'si 'hayır', yüzde 17.8'i 'evet' dedi.
Sendikalar da suçlandı
'Toplugörüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanmasından sendikaları suçluyor musunuz?' sorusuna da 3 bin 335 kişiden yanıt geldi. Bu kişilerden yüzde 53.5'i sonuçtan sendikaları sorumlu tuttu. 'Toplugörüşmelerden sonuç alınamamasının nedeni ne?' sorusuna 15 bin 608 kişi yanıt verdi. Katılımcıların yüzde 43.4'ü bunu sendikaların grev hakkı olmamasına, yüzde 29.1 ortak hareket etmemesine, yüzde 27.5'i hükümetin olumsuz tavrına bağladı.
'Memur sendikaları görevlerini hakkıyla yerine getiriyor mu?' sorusunu yanıtlayan 19 bin 956 kişiden yüzde 73.3'ü bu soruyu 'hayır', yüzde 13.2'si 'Bu kanunla ancak bu kadar', yüzde 10.6'sı 'kısmen', yüzde 3'ü ise 'evet' diyerek görüş bildirdi.