Sendikalar Kanunu'nda işkolu çatlağı

ANKARA- Hükümetin 30 yıl aradan sonra 1 Mayıs’ı tatil etme girişiminde birleşen sendikalar, yeni Sendikalar Kanun Teklifinde bölündü. Sendikalar Kanunu’nda 28 olan ‘işkolu’ sayısının Meclis’te görüşülmeyi bekleyen kanun teklifinde 19’a indirilmesi işçi sendikaları arasında tartışmaya neden oldu.
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik’in başkanlığında geçtiğimiz günlerde toplanan Üçlü Danışma Kurulu’nda TBMM Genel Kurul gündemindeki Sendikalar Kanunu Teklifi’ni de masaya yatırıldı.
Toplantıda, teklifin işkolu sayısını 28’den 19’a indiren maddesine, bazı işçi sendikaları, ‘üyelerinin azalması kaygısı’ nedeniyle karşı çıktığı belirtiliyor. Türk-İş, işkolu sayısını 24’e çıkarılması gerektiğini savunurken, DİSK  teklif ile işkollarının sayısının 18’e indirilmesi gerektiğini ifade edildi. 

Kıdem tazminatı gündemde
DİSK Başkanı Süleyman Çelebi iş kollarının artırılmasını isteyen sendikalara, ‘her sendikanın kendi dengelerini korumak için hareket etmemesi ve sendika nasıl etkilenir diye değil, ILO normlarının korunması açısından bakması gerekir’ dediği kaydedildi. Toplantıda kıdem tazminatı da gündeme geldiği belirtiliyor. TİSK 20 Mayıs’ta toplanacak Üçlü Danışma Konseyinde ele alınacak konular arasında kıdem tazminatının da bulunması gerektiğini bildirirken, işçi tarafının buna karşı çıktığı belirtildi. Katılımcılar Türk-İş tarafından hazırlanan kanun tasarısı taslağını da uygun bulmadı.   Türk-İş’in taslağında, işkolu barajının yüzde 10’dan yüzde 3’e indirilmesi de yer alıyor. (Radikal)