Sendikalar: Karar olumlu ama yetersiz

İşçi ve memur konfederasyonlarının genel başkanları, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesini 'olumlu' ancak 'yetersiz' buldu.

ANKARA - İşçi ve memur konfederasyonlarının genel başkanları, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesini 'olumlu' ancak 'yetersiz' buldu. Anayasa Mahkemesi'nin, yasa çıkmadan önce Konfederasyon genel başkanları, "Bir kesimi koruyarak, bir kesimi mağdur edecek düzenleme yapmak işleri daha da arapsaçına döndürür" dedi. İşçi sendikalarının temsilcileri iptal kararı konusunda şunları söyledi:
Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç: Karar, yasanın yürürlüğe girmesindeki riskleri ortaya koymuştur. İptal kararları ağırlıklı olarak kamu çalışanlarına yöneliktir ve işçiye ayrı, kamu çalışanlarına ayrı hükümler getirmenin norm ve standart birliği iddiasını ortadan kaldırmaktadır. Bir kesimi koruyarak, bir kesimi mağdur edecek bir düzenleme yapmak işleri daha da arapsaçına döndürür. İşçisi, memuru, esnafıyla kazanılmış hakları koruyacak yeni değerlendirmeye ihtiyaç var.
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi: Karar yasanın çelişkilerle dolu olduğunu gösteriyor. Kamu çalışanları açısından alınan iptal kararlarını doğru buluyoruz. İşçiler açısından özellikle prim ödeme gün sayısı ve emeklilik yaşı konusunda benzer karar alınmaması ise büyük adaletsizlik. Kurulması planlanan tek çatı çatırdamıştır. İşçi-memur arasında yapay ayrımlara gitmekten vazgeçilmelidir. Tüm çalışanları ilgilendiren bir düzenlemede işçileri, kamu çalışanlarından ayırmanın Anayasa'daki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Adaletsizliği gidermek için fırsat doğmuştur. Bu fırsat değerlendirilerek sağlanacak uzlaşmayla yeni bir hazırlığa girilmelidir.