Sendikalara siyasi grevlerin yolu da açıldı

Sendikalara siyasi grevlerin yolu da açıldı
Sendikalara siyasi grevlerin yolu da açıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, düzenlemeden işverenlerin tedirginlik duymasına gerek olmadığını belirtti.

ANKARA - Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, anayasa değişikliklerini yasalara yansıtmak için hazırlıklara başladıklarını belirterek, “İşçilerimiz dayanışma grevi, siyasi amaçlı grev ve benzerlerini yapabilecek. Bunun önündeki engel kalkmış oldu” dedi.
Anayasa değişikliğiyle ilgili 8 başlığın doğrudan doğruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ilgilendirdiğini ifade eden Dinçer, bu 8 başlıkta değişiklik yapmak üzere hazırlıklara başladıklarını bildirdi. Bu başlıklardan belki de en önemlisinin anayasanın 51. maddesinde yapılan değişiklikte ‘birden çok sendikaya imkân veren düzenleme’ olduğunu vurgulayan Dinçer, anayasanın 51. maddesinin 4. fıkrasının önceki halinin birden çok sendikaya üyeliği yasakladığına dikkati çekti.

Sendikalar Kanunu değişecek
Dinçer, yapılan değişiklikle bu yasağın anayasadan kaldırıldığını, buna paralel olarak 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nda değişiklik yapmak gerektiğini anlattı. Bu kapsamda kanunun 22. maddesinin değiştirileceği bilgisini veren Dinçer, “Bizim sendika hak ve özgürlükler konusunda karşı karşıya kaldığımız sorun sadece sendika üyeliğiyle ilgili meseleler değildi. Bu açıdan bakıldığında bu vesileyle Sendikalar Kanunu’nun bütününü de gözden geçirme fırsatını yakalayacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.
Anayasanın 53. maddesindeki değişiklikle memurlar ve diğer kamu görevlilerinin toplusözleşme yapmalarına imkân veren bir düzenleme yapıldığını dile getiren Dinçer, bunun da 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda değişiklik yapmayı gerektirdiğini ifade etti. Aynı kanunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun oluşturulmasına yönelik bir düzenlemeye de ihtiyaç olduğuna değinen Bakan Dinçer, bu açıdan bakıldığında ilgili kanunda iki tür değişikliğin söz konusu olduğunu kaydetti. Ömer Dinçer, “Anayasanın 53. maddesinin 4 fıkrasında aynı işyerinde aynı dönem için birden fazla toplusözleşme yapılıp uygulanamayacağına dair bir yasak vardı bu yasak da kalktı” şeklinde konuştu.

Dayanışma grevi de yasal
Bakan Dinçer, anayasanın 54. maddesinin 3. fıkrasında ‘herhangi bir grev ve benzeri eylem sırasında işyerine verilen maddi hasarların sorumluluğunun sendikaya yansıtılmamasıyla’ ilgili bir düzenleme yapıldığını belirterek, “Bunun çok iyi bir düzenleme olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu suçların şahsiliği ilkesiyle de çatışan bir husustu. Bu düzenlemeye paralel olarak 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nda değişiklik yapmak gerekiyor” dedi. Anayasanın 54. maddesinin 7. fıkrasında siyasi amaçlı grev, lokavt ve dayanışma grevi ve benzeri hususlar bulunduğunu ifade eden Dinçer, bu yasakların kaldırılmasına paralel olarak 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 26. maddesinde düzenlemeye gidileceğini söyledi. (aa)


    ETİKETLER:

    Ankara

    ,

    Anayasa