Sendikalara yeni düzen

Sendikacılığa yeni düzen getirmeyi hedefleyen hükümet, hazırladığı taslağı sendikaların görüşüne sundu. Taslakta yüzde 10 olan örgütlenme barajı yüzde 5'e düşüyor, 28 olan iş kolu sayısı 18'e indiriliyor.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA- AB ve ILO normları çerçevesinde sendikacılığa yeni düzen gelecek. Bu çerçevede yüzde 10 olan örgütlenme barajı düşürülecek, şu anda 28 olan iş kolu sayısı 18'e inecek. Çalışma Bakanlığı, Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'un değiştirmek için çalışma başlattı. Bu konuda hazırlanan taslak çalışma sendikaların görüşüne sunulurken, iki yasadaki değişikliklerin Meclis'te de bu yasama yılına kadar geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Mevcut yasada, üyelerin sayısı bağlı olduğu iş kolunda çalışan işçilerin en az yüzde 10'unu temsil eden işçi sendikalarından en çok üyeye sahip olan sendikanın toplu iş sözleşmesi yapmaya hakkı var. Örgütlenmenin önündeki yüzde 10 barajının yüzde 5'in altına düşürülmesi planlanıyor.
'Gerçeklere uymaz'
ILO, barajın kaldırılmasını istemesine karşın Bakanlık, 'Türkiye gerçekleri ile uymaz' gerekçesiyle buna geçit vermek istemiyor. Sendika üyeliğine giriş ve çıkışta aranan noter onayı da yapılacak değişiklikle kaldırılacak. Kişinin sendika üyeliğinde kendi beyanı esas alınacak. Bakanlık bu düzenlemeye gerekçe olarak ise noter ücretlerinin yüksekliğini gösteriyor ve bunun örgütlenmenin önündeki engellerden biri olarak nitelenebileceğini kaydediyor.
Hazırlanan taslak ile Türkiye'de çalışan yabancıların sendikaya üye olmalarının önü de açılıyor. Sendika üyeliği için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu yasadan çıkarılıyor. Sendika üyeliği aidatlarına da yasa ile alt ve üst sınır belirleme uygulamasına da son verilecek. Düzenleme aynen yasalaşırsa üye aidatları sendikalar tarafından belirlenebilecek. Taslakta yer alan bir başka düzenleme ise, sedikanın kendi ismi ile radyo ve televizyon kurup yayın yapmasını sağlıyor.