Sendikalı işçi kapı önüne

Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde hızlı adımların atıldığı, yasal düzenlemelerin yapıldığı ve İş Güvencesi Yasası'nın çıkarıldığı 2004 yılında dikkat çekici bir 'sendikasızlaştırma' uygulamasının yaşandığı ortaya çıktı.
Haber: NAZİF İFLAZOĞLU / Arşivi

ANKARA - Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde hızlı adımların atıldığı, yasal düzenlemelerin yapıldığı ve İş Güvencesi Yasası'nın çıkarıldığı 2004 yılında dikkat çekici bir 'sendikasızlaştırma' uygulamasının yaşandığı ortaya çıktı. Bu dönemde sadece Türk-İş üyesi sendikalarda örgütlenme girişiminde bulunan 10 bin civarında işçinin iş akidleri işveren tarafından feshedildi.
Türk-İş, önceki gün Başbakan Tayyip Erdoğan'a, 2004 yılında üye sendikalarda örgütlendikleri gerekçesiyle iş akitleri feshedilen, ağırlıklı olarak belediyeler ve özel sektörde çalışan işçilerle ilgili ayrıntılı bir rapor sundu. Hazırlanan rapora göre, 2004 yılında 10 bin 159 işçi Türk-İş'e bağlı sendikalarda örgütlendikleri için işini yitirdi. Bu dönemde örgütlenme nedeniyle en fazla iş akdi feshi belediyelerde yaşanırken, Belediye-İş sendikasına üye olan 5 bin 299 işçi işten çıkarıldı. Tekstil sektöründe örgütlenen Teksif sendikasına üye olan 1176 işçinin iş akitleri de örgütlendikleri için işverence sona erdirildi.
Devlet de işten çıkardı
Rapora göre, Uzanların kontrolünde iken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan çimento fabrikalarında çalışan 30 işçi de Türk-İş'e bağlı Çimse-İş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Ardahan Valiliği İl Özel İdaresi'den 7, Tekirdağ Valiliği İl Özel İdaresi'nden de 11, Arsa Ofisi'nden de 1 işçinin akitleri de Tez-Koop-İş sendikasına üye oldukları için feshedildi. Toleyis'e üye olan Küçükçekmece Öğretmenevi'nin 4 çalışanı da işini yitirdi.


Büyütmek için tıklayınız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'değerlendirme ve gereğini yapma' sözü verdiği sendikasızlaştırma raporu, örgütlendikleri için işten çıkarılan işçilerin sendikası, sayısı, işyeri adı ve işten atılma tarihlerini içeriyor.
Yasaya göre 'feshedilemez'
Örgütlenme nedeniyle işten çıkarmalar 2003'te yürürlüğe giren İş Güvencesi Yasası'nı ve Başbakan Erdoğan'ın 19'uncu Türk-İş Genel Kurulu'nda yaptığı çağrıyı gündeme getirdi. Erdoğan, kurulda yaptığı konuşmada, Türk-İş'i sadece devlette değil, özel sektörde de örgütlenmeye çağırmıştı. İş Güvencesi Yasası'na göre de, işten çıkartılmada geçerli sayılmayan nedenler arasında 'sendikaya üye olma ve etkinlik' de bulunuyor. Yasanın ilgili hükmü şöyle:
Dava açmak da serbest
"Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında sendikal faaliyetlere katılmak, işyeri sendika temsilciliği veya işçi temsilciliği yapmak, mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak, iş akdinin feshi için geçerli neden sayılmayacak. Irk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülüğü, hamilelik, din, siyasi görüş, etnik köken nedeniyle iş akitleri feshedilemeyecek."