Şener: Kiralar düşecek

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Abdüllatif Şener, 2005 sonuna doğru devreye sokulması beklenen ipoteğe dayalı konut finansmanı (mortgage) sistemiyle, uzun dönemde kiraların düşebileceğini ve kiralama talebinin azalabileceğini söyledi.

ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Abdüllatif Şener, 2005 sonuna doğru devreye sokulması beklenen ipoteğe dayalı konut finansmanı (mortgage) sistemiyle, uzun dönemde kiraların düşebileceğini ve kiralama talebinin azalabileceğini söyledi. Önceki günkü Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Şener, tüketici güven endeksinin yüzde 2.4 artarak 105.2'ye ulaştığını, Merkez Bankası'nın beklenti anketi sonucunun piyasanın ekonomik programa ve hedeflerin tutturulabileceğine olan güvenini teyit ettiğini vurguladı.
İpotek kredileri düşük
'Mortgage' sistemi ile ilgili bilgi veren Şener, sistemle ev sahibi olmak isteyenlerin uzun vadeli kredi sağlamakta zorlanmayacaklarını ve uzun vadeli konut kredisi olanaklarının genişleyeceğini, bu sistemin dünyada yaygın olarak kullanıldığını belirtti.
İpotek kredilerinin GSMH'ye oranının Batı Avrupa'da yüzde 40, ABD'de yüzde 50, Brezilya'da yüzde 7, Meksika'da yüzde 6, Arjantin'de yüzde 4, İsrail'de yüzde 22, Ürdün'de yüzde 11, Tunus'ta ise yüzde 6 düzeyinde bulunduğunu bildiren Şener, Türkiye'de ise bu oranın 2003 sonu itibarıyla on binde 1'ler civarında kaldığını söyledi. Abdüllatif Şener, "Demek ki ülkemizde gelişmeyen bir kurumun, 2005'te devreye sokulacak olması sermaye piyasaları açısından, inşaat sektörü ve konut edinmek isteyenler açısından önemli işlevleri yerine getirecek" diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Şener, Mortgage sisteminin uygulamaya geçmesiyle, uzun dönemde konut arzının artması dolayısıyla, kiraların düşebileceğini söyledi. Şener, "Konut sahibi olma aynı zamanda konut kiralama taleplerini de azaltacaktır. Bir yandan arz artarken, bir yandan talep azalacaktır. Kiraların düzeyi olumlu etkilenecektir. Depreme dayanıklı konut yapımı desteklenecek. Sermaye piyasasına derinlik ve yeni bir yatırım enstrümanı sağlanacaktır. Yurtdışından yeni kredi olanakları ortaya çıkacaktır" dedi.
VOBAŞ 4 Şubat'ta açılıyor
Şener, İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası'nın açılışının 4 Şubat'ta yapılacağını belirterek, bu borsaların riskten korunmak isteyen ekonomik aktörler ile risk alarak bundan kazanç sağlamak isteyen tarafları organize ve şeffaf bir ortamda bir araya getirdiğini söyledi. Şener, bu borsanın yalnızca fonların toplandığı ve oluştuğu bir piyasa olmayacağını, ekonomik birimlerin gelecek fiyatları tahmin etmesinin kolaylaşacağını ifade etti.
Tasfiye süreci kısalıyor
Abdüllatif Şener, önceki gün yapılan EKK toplantısında iş dünyasına ilişkin bürokratik engellerin masaya yatırıldığını belirtirken, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kapsamında şirketlerin tasfiye sürecini kısaltmak ve sadeleştirmek amacıyla yasa tasarısına hazırlandığını sözlerine ekledi.
Tasarının Türk Ticaret Kanunu ya da ayrı bir kanun olarak yasalaşabileceğini ifade eden Şener, konunun Adalet Bakanlığı'yla değerlendirileceğini belirtti. Başbakan Yardımcısı Şener, TOBB'un bürokratik engellerle ilgili raporunda yer alan hususların Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından değerlendirileceğini bildirdi. Türkiye'den yurtdışına çıkan sermayenin yüzde 79 arttığı, ülkeye giren yabancı sermayenin ise yüzde 41 arttığının sorulması üzerine, Türkiye'ye net yabancı sermaye girişinin yüzde 100'ün üzerinde arttığını belirterek, 2-2.5 milyar dolar civarında yabancı sermaye girişi olduğunu dile getirdi.