Şener: Türkiye en hızlı büyüyen ülke

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, yüzde 9.9 ile dünyada en hızlı büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu, satınalma gücü paritesine göre kişi başına milli gelirin 7 bin 736 dolara yükseldiğini söyledi.

ANKARA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, yüzde 9.9 ile dünyada en hızlı büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu, satınalma gücü paritesine göre kişi başına milli gelirin 7 bin 736 dolara yükseldiğini söyledi.
Büyüme verileriyle ilgili basın toplantısı yapan Şener, büyümede Türkiye'nin OECD ülkeleri içinde ve şu ana kadar gelen rakamlara göre dünyada en yüksek büyümeyi sağlayan ülke olduğunu belirtti. Üç yıllık büyüme oranı ortalamasının yıllık yüzde 7.9 olduğuna dikkati çeken Şener, ithalat artışına değinirken, bunun büyümeye etkisini abartmamak gerektiğini, büyümeye etkisinin 1.1 puan olduğunu dile getirdi.
Şener, krizde 144 milyar dolara kadar gerileyen GSMH'nin 2002'de 182 milyar dolara yükseldiğine işaret ederken, 2004 sonunda 301.5 milyar dolara ulaştığını ve bunun Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline geldiğini gösterdiğini belirtti. GSMH'nın son iki yılda yüzde 65.6, kişi başına milli gelirin ise son iki yılda yüzde 58 artışla 2 bin 634 dolardan 4 bin 172 dolara yükseldiğini kaydeden Şener, satınalma gücü paritesine göre ise kişi başına gelirin de 7 bin 736 dolara çıktığına dikkat çekti. Şener, 2005 hedefinin revize edilip edilmeyeceği sorusuna ise "Hayır hedef yüzde 5'tir. Hedef belirlenirken, 2004'te büyümenin yüzde 10 olacağı varsayımı esas alınmıştı. Gerçekleşme buna yakın" yanıtını verdi.
'Bütçe açığını da etkiledi'
Büyüme rakamlarının makro verileri de etkilediğine işaret eden Şener, yüzde 8 olarak beklenen bütçe açığının GSMH'ye oranının yüzde 7.1'e düştüğünü, yüzde 64 olarak tahmin edilen kamu net borç stokunun GSMH'ye oranının da yüzde 63.5'e gerilediğine dikkat çekti.
İstihdam verilerini değerlendiren Şener, 644 bin kişilik istihdamın Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olduğunu söyledi. Şener, 1998'de 574 bin kişiye istindam sağlanırken, 2000'de istihdamın 467 bin, 2001'de 55 bin ve 2002'de 172 bin kişi azaldığını belirtti.