Şener: Üst kurulların işine karışmam

Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, başta Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) olmak üzere üst kurulların kararlarına müdahale etmediğini belirtirken, "Ama gerekirse sonuna kadar hesabını sorarım" dedi.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, başta Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) olmak üzere üst kurulların kararlarına müdahale etmediğini belirtirken, "Ama gerekirse sonuna kadar hesabını sorarım" dedi. Şener, başmüzakerecinin kabinede yer alması, DPT'nin de müzakere sürecinde koordinasyon görevini üstlenmesi gerektiğini ifade etti.
Radikal'i ziyaret eden ve soruları yanıtlayan Şener, "Başta TMSF olmak üzere bağımsız düzenleyici kurumların işine hiç karışmam" açıklamasını yaptı. Şener, Star'daki son değişiklikler dahil TMSF'nin hangi konuda ne iş yaptığını bilmediğini, bazen basından öğrendiğini söyledi. Ancak, Star'daki yönetim değişikliklerinin de söylentiler üzerine kendisinin istediği inceleme sonrasında yapıldığını vurguladı ve "Soruşturma açtırmadım, sadece incelemeydi" diye konuştu.
'Yetkilerini kullanırlar'
Şener, üst kurulların kendisini bilgilendirdiğini, ancak burada zaman zaman aksamalar yaşandığına işaret ederken, şunları söyledi:
"Ama yaptıkları işlerle ilgili olarak hiç müdahil olmam. Sorumlu olduklarına göre kendilerinin yetkili olduğuna inanırım. Her türlü yetkiyi tam kullanmaları lazım. Ama bunun sonunda herhangi bir durum ortaya çıkarsa sonuna kadar da denetimle ilgili yetkimi kullanırım. Şu anda yetkilerini sonuna kadar kullanabilirler ama, ben de hesap sorulması gerektiği zaman sonuna kadar sorarım."
Devlet Bakanı Şener, AB müzakere süreci için iyi bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini vurgularken, başmüzakerecinin ise kabine içerisinde yer alması ve yalnız bu sürece odaklanması için 'tek işinin' olması, ilgili olduğu bakanlıkla ilgili görevini bırakması gerektiğini söyledi. Şener, şunlara dikkat çekti:
"Başmüzakerecinin bakanlar kurulunda bulunması gerekir. Bu, bir bürokrat olamayacağı anlamına gelmez. Bürokrat da olabilir ama bakan olarak atanabilir; aksi halde kopukluklar olabilir."
'Başmüzakereci belli değil'
AB müzakere sürecinde heyet başkanı olarak Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, başmüzakereci olarak da Devlet Bakanı Ali Babacan'ın isminin geçtiğine işaret eden Şener, "Bireysel değerlendirmem, sanki Hazine ile birlikte biraz zor olur gibi görünüyor" diyerek Babacan'ın Hazine'den sorumlu bakanlık görevini bırakması gerekebileceğini ve bunun da bu göreve başka bir ismin atanmasını gerektireceğini ifade etti.
Şener, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) hükümete başmüzakereci olarak Uğur Ziyal'i önermesiyle ilgili soruya da "Yetenekli, donanımlı, birikimli ayrıca diplomatik ilişkileri çok iyi bir isim. Dışişleri Müsteşarlığı sırasında tanıdık. Ancak başmüzakereciliği konusunda en azından bakanlar kurulunda ne Ziyal, ne de bir başka isim henüz konuşulmadı" yanıtını verdi.
Müzakere sürecinde yapının da büyük önem taşıdığına işaret eden Abdüllatif Şener, DPT'nin de bu yapıda görev yapmasının öngörüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:
"Başmüzakereci, müzakere heyeti ile komiteler arasında bir bakanlıklararası komite işlevinde bir teknik kurumun kurulması lazım. Bu komite, ayrı ayrı bakanlıklardan gelen bilgileri bütüncül olarak değerlendirsin ve teknik ayrıntıları tahlil etsin, müzakere heyetinin önüne net bir şekilde koysun. Bu kurumun Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) olması faydalı olacaktır."
Abdüllatif Şener, Avrupa Birliği Genel Sektererliği'nin de müzakere heyetinin sekretaryası gibi çalışabileceğine vurgu yaptı.
DPT'ye koordinatör görevi
Şener, IMF ile yeni stand-by'ın üç koşulu olan gelir idaresi yasa tasarısının Bakanlar Kurulu'nda imzalarının tamamlandığını, bankacılık yasa tasarısında imza eksiği bulunduğunu, sosyal güvenlik tasarısının ise cuma yapılacak değerlendirmeden sonra Bakanlar Kurulu'na sunulabileceğini söyledi.
Teşvik Yasası'nda IMF'nin itirazlarına da değinen Şener, tasarıda ek maliyet getirecek olan yönün eski yatırımların da kapsanması olduğuna işaret ederek, 49 ildeki yeni yatırımların teşvikinin maliyet getirmeyeceğini söyledi. Şener, ek maliyetin 2005 yılı bütçesinde tölere edilebileceğini vurguladı.