Seramikçiye destek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 1 Haziran 2003'ten, 31 Aralık 2005 sonuna kadar olan sürede doğalgaz alamayan seramik üreticilerine maliyet farklarının ödenmesine ilişkin teklifi kabul etti.

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 1 Haziran 2003'ten, 31 Aralık 2005 sonuna kadar olan sürede doğalgaz alamayan seramik üreticilerine maliyet farklarının ödenmesine ilişkin teklifi kabul etti. Teklife göre, bu işletmelere 2005 yılı içinde doğalgaz verilmesi halinde, maliyet farklarına ilişkin hesaplama ve ödemeler, doğalgazın verildiği tarihten önceki dönemle sınırlı olacak. Bu arada komisyonda sözleşmeli olarak çalışan sağlık personelinin, istihdam edildikleri birimlerde zorunlu durumlarda yöneticilik yapabilmesine olanak sağlayan yasa tasarısı da kabul edildi. Eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve şef yardımcılığı kadrolarına profesör veya doçentler doğrudan, ilgili dal tabipleri sınavla atanacak. Emekli tabipler sözleşmeli olabilecek.