Şevket Demirel: TMSF kendini yargı yerine koyuyor

İşadamı Şevket Demirel, dokuz şirketine TMSF tarafından el konulmasını değerlendirirken, "TMSF, ancak hâkim kararıyla uygulanabilecek bir yetki kullanmıştır.

İSTANBUL - İşadamı Şevket Demirel, dokuz şirketine TMSF tarafından el konulmasını değerlendirirken, "TMSF, ancak hâkim kararıyla uygulanabilecek bir yetki kullanmıştır. Kendi kararını, yargı kararı yerine koymuştur" dedi. DHA'ya yaptığı açıklamada avukatlarının konu üzerinde çalıştığını, en kısa zamanda dava açacağını belirten Şevket Demirel, yazılı açıklamasında şunları aktardı:
1) TMSF, 26 Haziran 2005 günü şirketlere Bankalar Kanunu'nun 15/7-a maddesine dayanarak el konulduğunu ilan etmiştir. El koyma hadisesi, Baskın' şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yasada 'el koyma' diye bir yetki yoktur.
Bu maddeyle, TMSF'ye, yönetimini devir almak istediği şirketlerin yönetim kurullarını değiştirip ilgili şirketlere tebliğ ederek, idaresini devir alma yetkisi verilmiştir. Bu yetki, hiçbir şekilde baskını içermez. TMSF'nin, şirketlerimize yönelik uygulaması, ancak 'hâkim kararı' ile gerçekleştirilebilecek uygulamalardır. Fon, kararını, yargı kararı yerine koymuştur.
2) TMSF'nin kamuoyuna verdiği bilgiler gerçekdışıdır. Şöyle ki:

 • TMSF'nin, Murat Demirel'in, Göltaş A.Ş.'ye vekâleten iş gördüğü iddiası, bankanın Murat Demirel'e geçişinden çok önceleri, yani 1996'da sona ermiş bir vekâletnameye dayanmaktadırdir. Bu vekâletname, Egebank'la Göltaş'ın ilişkisini hiçbir suratle kanıtlayan bir delil değildir.
 • Egebank'tan bankanın hâkim ortağı olan Yahya Murat Demirel'in, bankanın başında bulunduğu 1998 yılının mayıs ayından, 22 Aralık 1999 tarihine kadar 19 ay boyunca Şevket Demirel yönetimindeki şirketlere tek kuruş kaynak aktarılmamıştır.
 • Bu dokuz şirket, Egebank'tan önce de vardı, sonra da vardır. Bu şirketler, uzun yıllar boyunca kendi kaynaklarıyla büyüyerek bugünlere kadar gelmiştir.
  'İddia belgelenmeli'
 • TMSF, Egebank'a el konulan 22 Aralık 1999 tarihinden, 26 Haziran 2005'e kadar geçen 5.5 yılda bankadan, yönetimimdeki 9 şirkete, kaynak aktarımı sebebiyle alacak iddiasında bulunmamıştır. Böyle bir iddianın belgelendirilmesi gerekir. Mücerret alacak iddiasının, hukukta yeri yoktur.
 • TMSF, şirketlere el koyma gerekçelerini sıralarken, Egebank'ın yüzde 0.1'den de küçük, sadece 400 ABD Doları değerindeki hisse sahibi Neslihan Demirel'in, 'Şevket Demirel Holding Yönetim Kurulu Başkanı' olduğunu ileri sürerek, Egebank'la, söz konusu şirket arasında ilişki kurmaya çalışmaktadır. Oysa, Şevket Demirel Holding bundan yaklaşık altı yıl önce, yani Egebank'a el konulmadan önce ortadan kalkmıştır.
 • Fonun dokuz şirkete el koyma gerekçelerinde, 'Şevket Demirel Holding denetçisi' olarak gösterilen kişiler de, denetçi değildir.
  3) Halka açık ve borsada işlem gören dokuz şirkete fonun el koyma sebepleri gerçekdışıdır.
 • TMSF, yasanın, kendilerine sorumsuzluk getirmesinden yararlanarak, kanunsuz işlemleri fütursuzca yürütmekte, başta mülkiyet hakkı olmak üzere, hukuk devletinin ilkelerini yıkmaktadır.
 • Bir kurumun, bu denli yetkilere sahip olup olamayacağı, hukuk devleti açısından mutlaka değerlendirilmelidir. Çünkü, fonun eylemleri, hisse sahibi halka, yatırımcıya, dolayısıyla ülkeye büyük tahribat yaratmaktadır.