Seydişehir'e yargı engeli

Danıştay 13. Dairesi TESİŞ Sendikası'nın Seydişehir Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale şartnamesi ve ihale komisyonu kararı ile nihai satışı uygun bulan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının yürütmesini durdurdu.

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi TESİŞ Sendikası'nın Seydişehir Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale şartnamesi ve ihale komisyonu kararı ile nihai satışı uygun bulan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının yürütmesini durdurdu. Bu arada Danıştay KİGEM ve TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası'nın açtığı davada da nihai satışı uygun bulan ÖYK Kararı'nın yürütmesini de durdurdu. Kararlar, taraflara tebliğ edildi. Özelleştirme İdaresi, bu kararlara itiraz edebilecek. İtirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu karara bağlayacak.