Seyyanen zam pazarlığı

Öğretmen, polis gibi memurlara ek ödeme yapılacak. Döner sermayeden pay alan sağlıkçılar ise kapsam dışı. Ayrıntılar toplusözleşmede netleşecek.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Hükümet, kamuda ücret dengesizliğini gidermeye dönük olarak ek ödeme almayan memurlara 2006 yılında iki eşit taksitte bir kereye mahsus ek ödeme yapılması yönünde ilke kararı alırken, zammın miktarı gibi kapsama alınacak memurlar da toplugörüşmelerde pazarlık konusunu oluşturuyor.
Uzun yıllardır sürüncemede kalan Kamu Personel Rejimi ile 'eşit işe eşit ücret' hedefini önüne koyan hükümet, yeni rejim yürürlüğe girmeden de ücret sistemindeki adaletsizlikleri gidermek amacıyla 2006 yılında ilk adımı atacak. Kamuda çalışan 2 milyonun üzerindeki memurun ek ödemeler nedeniyle kurumdan kuruma değişkenlik gösteren maaşları, seyyanen verilecek ek zam ile yaklaştırılacak.
Miktar henüz belli değil
Miktarı henüz netleşmeyen ve kamuoyuna 265-400 YTL arasında yansıyan söz konusu zammın tutarı ile zam alacak memurların detaylı kapsamı ise hükümetle memur sendikaları arasında ilk tur görüşmeleri tamamlanan toplu görüşmelerin ana pazarlık maddelerinin arasında yer alıyor.
Bakanlıklarda yapılan çalışmalarda, hem zammın tutarı hem de kapsam konusunda taslak çalışmalar tamamlandı. Bu çalışmalarda, ek ödeme almayan 550 bin öğretmen, 200 bini aşkın polis ile hiçbir fon, döner sermayeden ek ödenek almayan ya da maaş sisteminde ikramiye olmayan memurların kapsama alınması öngörülüyor. Maliye, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) gibi ek ödemelerle maaşları diğer kamu kurumlarına göre farklı olan personel ile doktor, hemşire gibi hastanelerin döner sermaye işletmelerinden pay alan sağlık personeli kapsam dışı kalacak. Öngörülen modele göre, 2 milyon memurun 1 milyonu aşkın bölümü ek zammın kapsamında görünüyor.
Genel çerçevesi çizilen ek zammın kapsamı, toplu görüşme masasında tartışmaya açılacak, sendikaların önerileri alınacak. Bu tartışmalarda, kapsam belirlenirken hangi ödemelerin ek ödeme olup olmadığı konusunda uzlaşma önem taşıyor. Örneğin, öğretmenlere verilen 400 milyon liralık eğitime hazırlık ödeneği, polislere yapılan ödemelerin ek ödeme olup olmadığından hareketle, sağlık personeline döner sermaye işletmelerinden yapılan ödemelerin ek ödeme sayılmasının tartışma yaratması bekleniyor.
Ek zam 150 YTL'ye çıkabilir
Yapılacak ek zammın tutarı ve kapsamının belirlenmesinde, memur sendikalarının pazarlık gücü öne çıkıyor.
Üç konfederasyonun birlikte hareket etmesi halinde kapsamın genişlemesi ve hükümetin pazarlık masasına 100 YTL olarak getirmeyi planladığı ek zammın tutarının yükseltilmesi söz konusu olabilecek. 2006 yılında iki eşit taksitte birer kerelik verilmesi planlanan ek zammın, 150 YTL'ye yükseltilebileceği sinyali veriliyor.