Sezer: Terminal oluruz

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Doğu-Batı enerji koridorunun yaşama geçirilmesinin, Avrasya bölgesinin istikrarı ve ekonomik kalkınması yönünden büyük önem taşıdığını ifade etti.

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Doğu-Batı enerji koridorunun yaşama geçirilmesinin, Avrasya bölgesinin istikrarı ve ekonomik kalkınması yönünden büyük önem taşıdığını ifade etti.
8. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne gönderdiği mesajda, Türkiye'nin enerji kaynakları yönünden zengin olan Hazar Havzası ve Ortadoğu bölgeleriyle enerji tüketicisi ülkeler arasındaki kilit konumunu güçlendirdiğini vurgulayan Sezer, şöyle dedi:
"Trans-Kafkasya ve Trans-Hazar petrol ve doğalgaz boru hatlarının yapımına dayanan Doğu-Batı enerji koridoru kavramı bu düşünceden hareketle geliştirildi. Türkiye'nin 21. yüzyılın en önemli enerji terminallerinden birini oluşturacağını düşünüyoruz. Doğu-Batı enerji koridorunun yaşama geçirilmesi, bölgenin istikrarı ve ekonomik yönden büyük önem taşımaktadır. Bölge ülkelerinin her yönden kalkınması, hidrokarbon kaynaklarının işletilmesini ve doğrudan tüketim pazarlarına nakledilmesine bağlıdır. Bölge ülkeleri arasında bu tür işbirliği düzenekleri söz konusu ülkelerin siyasal ve ekonomik bağımsızlıklarını pekiştirmelerine de katkıda bulunacaktır."