Sezer 'torba yasa'yı onayladı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye gönderilen ve yeniden görüşülerek kabul edilen 5335 sayılı 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye gönderilen ve yeniden görüşülerek kabul edilen 5335 sayılı 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.
'Torba yasa' olarak bilinen kanunla, emeklilerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmalarına sınırlama getiriliyor. Buna göre, istisnalar dışında, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, bu aylıkları kesilmeksizin kamuda herhangi bir görev alamayacak. Yasaya göre kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için, genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin teşkilat yapıları ve personel dağılımı, ihtiyaç fazlası personelin kullanımında Devlet Personel Başkanlığı'nın bağlı olduğu bakan ile Maliye Bakanı yetkili olacak.