Sezer'den bir veto daha geldi

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yabancıların TV sahipliğine izin veren yasadan sonra 'torba yasa'nın havaalanlarının özelleştirilmesine ilişkin maddesini veto ederek, bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e iade etti.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yabancıların TV sahipliğine izin veren yasadan sonra 'torba yasa'nın havaalanlarının özelleştirilmesine ilişkin maddesini veto ederek, bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e iade etti. Sezer'in veto ettiği madde, DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) tarafından işletilmekte olan havaalanları ile yap-işlet-devret modeli çerçevesinde işletilmekte olan havaalanlarının işletmelerinin, YİD süresi sonunda ihale yoluyla kiralama suretiyle özel sektöre yaptırılabilmesini düzenliyor.
Sezer'in veto gerekçesinde, özelleştirmenin teknik, ekonomik, yönetsel ve hukuksal altyapısının 4046 Sayılı Özelleştirme Yasası ile düzenlendiği vurgulanarak, torba yasa ile kabul edilen maddenin, havaalanlarının özelleştirilmesinde 4046 Sayılı Yasa'yı devre dışı bıraktığına dikkat çekildi. 4046 Sayılı Yasa'dan bağımsız olarak da özelleştirme düzenlemesine gidilebileceği belirtilen gerekçede, ancak, bu durumda, özelleştirmeye ilişkin ihale ve bedel belirleme yöntem ve ilkeleriyle kiralama süresinin yasada gösterilmesinin anayasal zorunluluk olduğu kaydedildi. Gerekçede, havaalanlarının özelleştirilmesiyle ilgili temel ilkelerin yasada düzenlenmesi, idareye teknik ayrıntıların bırakılması gerektiği belirtildi.